Stanovení výše nájemného za hrobové místo

Stanovení výše nájemného za hrobové místo a ceny za služby spojené
s provozem, údržbou hřbitova a likvidací hřbitovního odpadu
(za hrobové místo 7 Kč/m2/rok, za služby – provoz, údržba, likv.
odpadu 47 Kč/m2/rok)

Rada města Slatiňany projednala na 106. schůzi
dne 14. 5. 2018

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.