Téma: Vodojem Ferdinandova vodovodu

Vodárenské zařízením našich předků z roku 1887, nazývané také Auerspergský vodojem, jež je součástí Ferdinandova vodovodu.

Odpouštění vody z vodojemu bylo ovládáno uzávěry umístěnými v šachtách před ním. Např. otvor u dna byl určen k odpouštění kalu při čištění, horním (přepadovým) odtokem se plnil rybníček v parku a směřoval rovněž ke Švýcárně. Hlavní větev odběru vody vedla přes park do zámku, hřebčína, hospodářského dvora a cukrovaru. Při stavbě byl před vodojemem realizován také „atraktivní posed“.

Ferdinandův vodovod – šachty s šoupaty po roce 1980 (Ozvěny 2012/8)

Na obr. č. 5 vidíme otevřené šachty s ventily (šoupaty)
a v tomto stavu se nacházely po řadu let (po roce 1980) pro přívod vody do rybníčku v parku.
Z vodojemu vedla dvě potrubí. Jedno pro parková zařízení (jezírko a závlahy atd) a druhé do zámku, cukrovaru, dvora atd. Existuje k tomu plán v chrudimském archivu.*4

Potrubí starého vodovodu se stále nalézá v zemi, není již funkční, ale tehdy se jednalo o velmi zdařilé technické dílo. *2*3 Vodojem je momentálně zajištěn, aby se do něj nikdo nedostal, aby si neublížil.

Jeden komentář u “Téma: Vodojem Ferdinandova vodovodu”

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.