20 výročí povýšení Slatiňan na město

Dvacáté výročí města připomněly Ozvěny v květnu 1991. Článek obsahoval chronologický přehled nově vystavených objektů, přístaveb, adaptací, rekonstrukcí apod. za dané období 1971–91: Nákupní středisko, vodovodní řad, výstavbu bytovek, kabeláž elektrického vedení, dům s pečovatelskou službou, realizované vždy v akci Z či svépomocí, organizované městem výzvou pomoci brigád občanů. Pro každé volební období byly naplánovány potřebné akce MěNV s hlavním cílem pokračovat
ve výstavbě infrastruktury města.1

  1. Ozvěny 9/2021: Renata Maryšková a Milan Vorel – Slatiňany obdržely statut města před padesáti lety[]

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.