Téma: Ozvěny Slatiňan

Měsíčník slatiňanské radnice vycházející od roku 1964 neoficiálně bez registrace a od roku 1971 oficiálně s povolením ONV. Lze získat: na přelomu měsíce do všech schránek na území města na webových stránkách města přihlášeným chodí z města e-mailem Zdroj: www.slatinany.cz/ozveny.php Zdroj: www.slatinany.cz/telefony.php Zdroj: příspěvky na webu v rubrice Ozvěny Zdroj: infocentrum.slatinany.cz/ Zdroj: historické ozvěny z let … Pokračovat ve čteníTéma: Ozvěny Slatiňan”

Téma: Osobnosti

Žijí nebo žili mezi námi lidé, o kterých by bylo dobré vědět, protože jejich působení přesahuje okruh jejich rodiny, ulice nebo zaměstnání. Pokud si myslíte, že by si zasloužili pomníček, tak je přidávejte sem. Řazeni budou podle data narození (které se zadá jako datum publikování jejich karty).

Téma: Ztráty a nálezy

Kdo někdy něco cenného ztratil a neví přesně kde, tak si určitě také posteskl, že není jedno místo, kde by se ty ztracené věci dávaly. Člověk by tam zašel a nejspíš by to našel. Kde lze u nás hledat ztracené věci? Zdroj: *1) Ztráty a nálezy podle OZ na webu města Kladruby

Téma: Městský rozhlas

“kde není spojení, tam není velení” Hlášení městského rozhlasu Města Slatiňany lze sledovat: z amplionů – Po, St 2x a v Pá 1x denně na webových stránkách města přihlášeným chodí z města e-mailem Zdroj: hlášení na webu města Zdroj: opravář našeho rozhlasu Pikl Marek Zdroj: www.slatinany.cz/telefony.php Zdroj: infocentrum.slatinany.cz/

Téma: Web města 2018

V souvislosti s volbami 2018 se dost mluvilo o úpravě webu města. Dojde i na činy? Nové vedení města musí nejprve jasně specifikovat jakou cestou se vydat: Koupit redakční systém (program pro provoz stránek) – pro příklad cenová nabídka od firmy Galileo Corporationm s.r.o. z roku 2017 a referenční weby v příloze Vlastní webmaster, který se bude … Pokračovat ve čteníTéma: Web města 2018″

Cestováním k míru

Myslím si, že v naší zemi máme díky míru v Evropě, členství v EU a Shengenském prostoru tak dobré možnosti cestování, jaké jsme neměli nikdy v minulosti. I když byly před 100 lety volnější hranice, zase byla obtížnější přeprava a těžší obživa… škoda toho nevyužít. Věřím, že cestování a poznávání lidí jiných kultur, ras i … Pokračovat ve čtení “Cestováním k míru”

Téma: Plánované investiční akce

Radní dostávají návrh rozpočtu se všemi akcemi, které kdy kdo požadoval – rozpočet má obvykle až 200 mil. Kč. K rozpočtu je vždy i svolaná samostatná rada a z ní vyjde návrh, který se musí posupně upravit na vyrovnaný /okolo 70 mil.Kč včetně mandatorních výdajů/. Na prostudování rozpočtu mají radní vždy dost času i na … Pokračovat ve čteníTéma: Plánované investiční akce”

Téma: Územní plán Slatiňany

Územní plán představuje společnou dohodu různých subjektů – občanů, úřadů a města, co bude kde na katastru města umístěno. Územní plán nejde až do detailu, např. vzhled budov či povrch ulic řeší dílčí regulační plány. Dosud platí územní plán z roku 2006, ale už mnoho let se připravuje nová verze.   Zdroj: platné územní a regulační … Pokračovat ve čteníTéma: Územní plán Slatiňany”

Téma: Spolurozhodování občanů o významných projektech

V demokracii společné věci řídí občané sami. Aby to mohlo fungovat, zvolí ze svého středu pár zastupitelů, kteří je zastupují v řízení společných věcí. Ti zastupitelé pak mezi sebou vyberou ještě pár lidí a jednoho hlavního, kteří méně významné věci rozhodují sami. Do těch nejvýznamnější věcí, jako je územní plán či veřejné stavby, však mají … Pokračovat ve čteníTéma: Spolurozhodování občanů o významných projektech”

Téma: Poskytování informací

Na informace od úřadů a institucí státní správy máme právo, které je zakotvené v Listině základních práv a svobod a v mezinárodních smlouvách. Protože vám tyto orgány informace musejí poskytovat, říká se jim odborně povinné subjekty. U nás právo na informace podrobně upravuje především zákon č. 106/1999 Sb. , tzv. Infozákon. Pro oblast životního prostředí je … Pokračovat ve čteníTéma: Poskytování informací”

Téma: Stavění domů v rekreačních oblastech

Existují tlaky pro výstavbu domů v rekreačních a zahrádkářských oblastech. Tato výstavba však s sebou nese mnoho problémů pro obce a jejich obyvatele. Proto musí být nějak regulována a podléhat širšímu souhlasu také zastupitelů města a odborníků. “Přimhouření” oka a obejdutí tohoto postupu na jednom místě, kde to třeba zas tak nevadí, vede k nebezpečnému … Pokračovat ve čteníTéma: Stavění domů v rekreačních oblastech”

Proč vadí stavba domů v rekreačních oblastech?

Zahrádkářské kolonie a zahrádky byly vytvářeny většinou v klidných místech v okolí obcí. Příslušná infrastruktura (cesty, chodníky, vedení, kanalizace) byla dimenzována pro jejich svůj původní účel, tedy občasný odpočinek obyvatel bytovek a k umístění pár malých zahrádek. Poslední desetiletí v důsledku výrazného zvýšení životní úrovně ubývá zájem o tento druh rekreace ve prospěch výstavby vlastních … Pokračovat ve čtení “Proč vadí stavba domů v rekreačních oblastech?”