Téma: Plánované investiční akce

Radní dostávají návrh rozpočtu se všemi akcemi, které kdy kdo požadoval v hodnotě třeba 200 mil. Kč. K rozpočtu je vždy i svolaná samostatná rada a z ní vyjde návrh, který se musí posupně upravit na vyrovnaný /okolo 70 mil.Kč včetně mandatorních výdajů/. Na prostudování rozpočtu mají radní vždy dost času i na případnou konzultaci.

Dále se s návrhem rozpočtu seznámí finanční výbor města.

Rozpočet se na konci předchozího roku schvaluje zastupitelstvem.

Pokračovat ve čteníTéma: Plánované investiční akce“

Téma: Dotace Města prospěšným organizacím na rok 2021

Objem peněžních prostředků pro rok 2020 je 600 000,- Kč.

Maximální výše dotace není stanovena a bude se odvíjet od objemu finančních prostředků a počtu podaných žádostí.

Žádost o přidělení dotace podávají žadatelé od 1. prosince 2018 do 28. února 2021 na předepsaném formuláři na hospodářsko správní odbor spolu s povinnou přílohou – Zprávou o činnosti za uplynulý kalendářní rok u organizací, které přijaly dotaci v předchozím roce.

Řádné vyúčtování dotace předloží žadatel do 15.12.2021.

Pokračovat ve čteníTéma: Dotace Města prospěšným organizacím na rok 2021″