Téma: Mobilní a internetové aplikace pro informování občanů

On-line informování občanů. Zkušenosti a reference a další informace a aktuality.

Pardubice v mobilu

Počet zhlédnutí se totiž pohybuje v řádu milionů za rok. Mezi nejoblíbenější sekce přitom patří stream z kamer městského kamerového systému, aktuality, sekce dopravy či kalendář akcí a také informace o provozu MHD.*

Pokračovat ve čteníTéma: Mobilní a internetové aplikace pro informování občanů“

Téma: Pomoc slabším

Sociální témata, politika, pomoc ohroženým a vyloučeným v našem městě. Zde budeme přidávat návrhy, témata a události související.

Lidé frustrovaní svou situací nebo nezájmem okolí častěji hledají útěchu v činnostech, které soudobé společnosti škodí: podporují anarchisty a extremisty, užívají a obchodují s drogami, mají menší zábrany před trestnou činností, menší vůli dodržovat společenské zvyklosti co se týče ohleduplnosti a čistoty, půjčují si u vychytralých miliardářů, kteří s pomocí vymahačů následně jejich situaci ještě zhoršují a někdy činí bezvýchodnou…

Pokračovat ve čteníTéma: Pomoc slabším“

Téma: Pomáhající organizace

Pokračovat ve čteníTéma: Pomáhající organizace“

Téma: Data o kriminalitě

Pro objektivní názor o bezpečnosti části města, ulice nebo třeba přechodu je důležité získat objektivní data. Subjektivní data – kdo kde co viděl nebo slyšel mají malou vypovídací hodnotu proto, že mohou být nepřesná, zkreslená a proto téměř neporovnatelná.

Zde si budeme ukládat odkazy na různé takové zdroje:

Dopravní nehody na mapě

Umožňuje vyhledat nehody s přesnou lokací a poměrně podrobným popisem, i když některé informace se nedozvíme – např. jak k nehodě došlo a jestli byl účastník cyklista apod..

Pokračovat ve čteníTéma: Data o kriminalitě“

Téma: Územní studie Škrovád – jihovýchod (2019)

Původní územní studii z roku 2015 nahradila tato (schválena k využití dne 8. 10. 2019), která řeší následující využití pozemků za benzínkou:

Přípustné využití:

  1. Stavby a plochy pro bydlení v rodinných domech do 2 nadzemních podlaží vč. soukromé zeleně, užitkových a okrasných zahrad s možností chovu drobného hospodářského zvířectva a chovu zemědělského zvířectva bez negativního dopadu na obytné prostředí.
  2. Doplňkové stavby a plochy pro chov drobného hospodářského zvířectva a chovu zemědělského zvířectva. 

Pokračovat ve čteníTéma: Územní studie Škrovád – jihovýchod (2019)“