Návrh: Citlivé postupné vtažení občanů do problému Spartaku

+ lze očekávat větší tlak ke zlepšení situace
+ může vést k rychlejší obrodě „zevnitř“
+ v případě budoucího problému (exekuce, nežádoucí prodej) nebude tak snadné obvinit z příčiny např. město (což by pak město morálně vázalo problém sanovat), protože se věří spíš tomu, kdo promluví první, druhý se brání a musí přednést silnější argument
– někdo může začít dělat demagogické tlaky (přes Ozvěny např.)

Nabízí se trpělivě postupně vykládat karty – shromažďovat objektivní fakta a rizika a ta umisťovat na stálé veřejné míst, které je pod kontrolou někoho nezávislého:

  • někde nějaká nástěnka – ale pod kontrolou města či nás (klidně poblíž spartaku)
  • vlastní webová stránka spravovaná městem nebo sedmou (podobně jako má obchvat )
  • Zde na slatinak.cz

K nim průběžně doplňovat stanoviska všech stran a případné rozpory řešit (vyhýbat se subjektivním dohadům a prognózám a držet se fakt). Předcházet nedorozuměním a demagogiím odkazy na zdroje, kopiemi dokumentů apod.

Konkrétně se nabízí např.: průběžně sledovat opravu střechy, další konkrétní problémy údržby, spotřebu elektriky do grafu, aby byl vidět efekt (ne)provedených opatření, zveřejnit odhady a kalkulace alternativních řešení (plyn, tepelné čerpadlo), rozpočet až po odměny konkrétních lidí atd.

Lze zpřístupnit jen těm, kdo mají zájem situaci řešit, a ne o ní jen klábosit (tedy kteří jsou pro to ochotni někam zajít nebo na internetu vyhledat – nedávat např. do ozvěn) – např. zde jen přihlášeným.

Navržené fáze zveřeňování:

  1. než by se doplnila základní fakta a vyjádření vedení Spartaku, tak odkaz někde schovaný na internetu
  2. postupně individuálně rozšiřovat mezi členy Spartaku (přes oddíly) s vysvětlením

ve starých Tématech slatinany-temata.xlsx je jako návrh = 45

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.