Téma: Globální klimatická změna

V současnosti se pro tyto jevy používají termíny globální oteplování i globální změna klimatu a jsou vzájemně zaměnitelné,[6] pojem klimatická změna však šířeji zahrnuje jak globální oteplování, tak i jeho další účinky, jako jsou změny srážek a různé regionální dopady.[7][8] Mnohé z pozorovaných změn od padesátých let dvacátého století jsou v rámci instrumentálních teplotních měřeníbezprecedentní a nemají obdoby ani v historických a paleoklimatických proxy záznamech klimatických změn po tisíce až milióny let.[2]*1

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.