Historie rekreačních lesů Podhůra

Hlavním záměrem projektu Rekreační lesy Podhůra je přiblížení oblasti Podhůry potřebám návštěvníků. Zároveň tak podpořit nenásilnou cestou přirozený prvek krajiny a zachovat rarity tohoto území jako je např. břeh druhohorního moře starého 95 mil. let.

V roce 2004 byla část lesa, patřící městu Chrudim, převedena z hospodářského lesa na les se zvláštním určením – lesy příměstské se zvýšenou rekreační funkcí.

Postupně od roku 2005 vznikala studie Rekreační lesy Podhůra, postavila se naučná stezka, rozhledna Bára.

V roce 2008 se podařilo získat dotaci z EU pro rozvoj základní infrastruktury a doprovodných aktivit v oblasti cestovního ruchu. Díky projektu byla vytvořena síť cest, která nekonkurovala té dosavadní, ale stávající cesty spojovala, zlepšilo se turistické značení a vytvořila se atraktivní místa pro návštěvníky – lanový park a  lesní tělocvična.

V následujících letech postupně přibývaly další atraktivní prvky, jako je unikátní kryté ohniště, lezecká stěna, cyklopark s prvním příměstským singltrekem, nouzové nocoviště, areál pevných kontrol pro orientační běh, hipostezky nebo vyznačený okruh pro vozíčkáře.

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.