Návrh: Město půjde příkladem v redukci odpadu

Produkce odpadu roste v celé společnosti a občané pak požadují na státní i místní správě, aby problém s odpady řešila. Přitom bez účasti občanů, kteří svým chováním určují, kolik a jaký odpad se bude produkovat, bude výsledné řešení čím dál dražší a málo účinné.

Jedním z přístupů k redukci odpadu je snaha ho zbytečně neprodukovat (anglicky „reduce“). V tom může jít město nejméně příkladem.

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.