Křemíkové peklo místo nebe. Víte, kde skončí váš počítač?

Najdete tu stánky s občerstvením, volně pobíhající drůbež, ženy nesoucí na hlavě nejrůznější náklad, několik nevysokých mešit i na kolech závodící chlapce. V jednom se Agbobloshie od ostatních čtvrtí v hlavním městě Ghany liší – síť ulic tu není tvořena budovami nebo domky, ale v některých místech až třímetrovými hromadami vyřazené elektroniky, všude kolem se povaluje hnědočerný štiplavý kouř. Nacházíme se na největší skládce elektroodpadu na světě.

Šrotoviště v Agbogbloshie leží přímo v srdci dvoumilionové Akkry a mezi odbornou veřejností je dobře známé –

Pokračovat ve čtení “Křemíkové peklo místo nebe. Víte, kde skončí váš počítač?”

Téma: Snižování produkce směsného odpadu

Redukce odpadu. Jak roste naše životní úroveň, tak roste i množství produkovaného odpadu. A přitom směsný odpad je nejhůře zpracovatelný a využitelný, proto mají snahy o jeho redukci větší smysl, než u ostatních odpadů.

Aby stát motivoval k redukci směsného odpadu, zvyšuje každoročně poplatek za skládkování z 500 Kč v roce 2015 postupně až na 2000 Kč v roce 2024 (zdroj)

Pokračovat ve čteníTéma: Snižování produkce směsného odpadu”

Návrh: Při jednáních zastupitelstva bude podávána kohoutková voda ve sklenicích

Každý odpad, sebedokonaleji zpracovaný, nějak zatíží životní prostředí. Prostředí nezatíží pouze odpad, který nevznikne.

Na posledním zastupitelstvu v souvislosti s projednáváním vyhlášky o odpadech vznikla diskuse o významu redukce odpadů. V té uvedl Vítězslav Kolek zkušenost z jeho zaměstnání, kde realizují filosofii „nejlepší odpad je ten, který nikdy nevznikne“ například tím, že používají kohoutkovou vodu ve sklenicích místo balené v PET lahvích. Na to zareagoval Daniel Vychodil návrhem, aby se na Zastupitelstvu podávala voda ve sklenicích místo vody v 1/2l PET lahvích,

Pokračovat ve čteníNávrh: Při jednáních zastupitelstva bude podávána kohoutková voda ve sklenicích”

Návrh: Na Městě bude při všech jednáních podávána kohoutková voda ve sklenicích

Nápad vzešlý z prosincového zastupitelstva rozšířit i na další jednání na Městě, nejen na zastupitelstvo (které je 4x do roka).

Pokračovat ve čteníNávrh: Na Městě bude při všech jednáních podávána kohoutková voda ve sklenicích”

Návrh: Město půjde příkladem v redukci odpadu

Produkce odpadu roste v celé společnosti a občané pak požadují na státní i místní správě, aby problém s odpady řešila. Přitom bez účasti občanů, kteří svým chováním určují, kolik a jaký odpad se bude produkovat, bude výsledné řešení čím dál dražší a málo účinné.

Jedním z přístupů k redukci odpadu je snaha ho zbytečně neprodukovat (anglicky “reduce”). V tom může jít město nejméně příkladem.

Pokračovat ve čteníNávrh: Město půjde příkladem v redukci odpadu”

Návrh: Vedení k odpovědnému zacházení s odpady ve školách

POH je např. opatření 4.4.2: Výchova a vzdělávání občanů;
d) Spolupracovat s místními školami a školkami při vzdělávání dětí v oblasti odpadového hospodářství, ochrany ŽP.

Obecní základní škola

V roce 2017 V rámci programu „Tonda Obal na cestách“ navštívili lektoři společnosti EKO-KOM, a.s. ZŠ Slatiňany a v rámci ekologické besedy seznámili se svým projektem místní děti. Tato ZŠ také v rámci projektu „Recyklohraní“ sbírá elektroodpad, baterie a použité tonery. 

Pokračovat ve čteníNávrh: Vedení k odpovědnému zacházení s odpady ve školách”

Odpady v Letohradě

Směsný odpad

Poplatek zaplatí každá osoba v plné výši 650,- Kč, s výjimkou dětí do 15-ti let a osob, kteří v kalendářním roce dovrší 70 let, těm je poskytnuta úleva 150,- Kč, tzn. částku 500,- Kč.  Z důvodu nezaplaceného poplatku do stanoveného termínu zaniká nárok na slevu za třídění odpadu.

Tříděný odpad

Tříděný odpad se sváží od domu, třídí se papír plasty kartony kovy. Lidé dávají čárové kódy na pytle, to se jim sčítá a na konci roku se to odečte od poplatku.

Pokračovat ve čtení “Odpady v Letohradě”

Návrh: Zmapovat produkci odpadů a náklady na likvidaci srovnatelných obcí v okolí

Obce v našem okolí mají podobné podmínky pro likvidaci odpadů jako naše obec. Kdybychom znali jejich ukazatele – produkci na obyvatele a výdaje, tak bychom snáze odhadli, jak jsme na tom. A v případě, že by někdo v okolí měl něco lepšího, mohli bychom se pokusit zjistit příčinu a aplikovat ji u nás.

Nabízí se: Heřmanův Městec, Trhová Kamenice, Nasavrky, Hlinsko, Chrudim, Chrast, Hrochův Týnec, Seč.

Data by chtělo zapisovat do stejných “kolonek”,

Pokračovat ve čteníNávrh: Zmapovat produkci odpadů a náklady na likvidaci srovnatelných obcí v okolí”

Návrh: Vytvoření komise pro odpady

Složené z úředníka, zastupitele, aktivisty, občana….

Komise by zpracovávala a vyhodnocovala návrhy změn odpadového hospodářství pro Radu města.

Vzhledem ke svému zaměření by mohla mít více času, kapacity a vůle, než když návrhy budou řešit kompletně všichni radní či zastupitelé v rámci přípravy na zasedání.

Komise se jmenuje výbor a má kartu zde.

Pokračovat ve čteníNávrh: Vytvoření komise pro odpady

Návrh: Podpora používání menších popelnic

Velká popelnice svádí více k naplnění, než malá. Ale kdo si koupí malou, když třeba někdy bude potřebovat velkou? Navíc 70 l stojí stejně jako normální 110 l plechová a to je asi 2x tolik, než plastová 120 l. Ani tedy není zvlášť hezká. Navíc není zatím ani ověřeno, jestli ji dokáží popeláři vyvézt.

Takže občan si ji asi dobrovolně nekoupí. Ale stojí ke zvážení, jestli by se nakonec nevyplatilo podpořit použití těchto nádob ze společného městského rozpočtu podobně jako byly podpořeny dotované kompostery.

Pokračovat ve čteníNávrh: Podpora používání menších popelnic”

Návrh: Město nabídne k narození dítěte sadu moderních látkových plen

Moderní plenkové systémy jsou pohodlné a příjemné pro miminko. Plenky není nutno žehlit. Péče o pleny zabere jen asi 3 hodiny týdně.

Jednorázové pleny přispívají k vyšší produkci směsného odpadu. U jednoho dítě se jedná o 700 až 1000 kg tohoto odpadu. V přepočtu na roční produkci se jedná asi o 3 kg směsného odpadu na 1 obyvatele.

Obce mohou přispět ke snížení objemu papírových plen těmito kroky:

  • Osvěta veřejnosti – informování veřejnosti pomocí článků ve zpravodaji či na internetu na toto téma.

Pokračovat ve čteníNávrh: Město nabídne k narození dítěte sadu moderních látkových plen”