Odpady v Heřmanově Městci

Směsný odpad

Popelnice jsou označeny QR kódem od roku 2020, ale zatím se tento systém nepoužívá (2020/12)

Poplatek za odpady pro rok 2020 je 600Kč/osobu bez výjimek nad zákon.

Tříděný odpad

Od roku 2020 sváží město tříděný odpad z kontejnerů a dále z barevných popelnic, které město pořídilo z dotace a rozdává je bezplatně občanům.*

Kompostéry

Město občanům rozdává bezplatně kompostery pořízené z dotace.*

Sběrný dvůr

Sběrný dvůr v Lukách;

Pokračovat ve čtení “Odpady v Heřmanově Městci”

Ve Slatiňanech skončí polovina plastů v popelnicích. Pokud se nezlepšíme v třídění, prudce vzroste cena odpadu. Anketa mezi zastupiteli.

Pokud se něco nezmění, odpady se od příštích let začnou citelně zdražovat, klidně na dvojnásobek. A to už teď město doplácí na odpady z rozpočtu nejméně 1 milion ročně. 

Pokračovat ve čtení “Ve Slatiňanech skončí polovina plastů v popelnicích. Pokud se nezlepšíme v třídění, prudce vzroste cena odpadu. Anketa mezi zastupiteli.”

Odpady v Chrasti

Město Chrast. 3 064 obyvatel (2019).

Svoz směsného odpadu z popelnic probíhá 1 x za 14 dní, poplatek za komunální odpad platí občané jednou ročně v částce 580,- Kč (2020)*3.

Ve městě jsou kontejnery na tříděný odpad (kolem 16ti sběrných hnízd v městě a místních částech).

Jednou měsíčně probíhá svoz objemného odpadu, jednou ročně svoz objemného bioodpadu ze zahrádek.*1 Přistavování kontejnerů na bioodpad 1 x za 14 dní.*3

Sběrný dvůr město Chrast nemá.

Pokračovat ve čtení “Odpady v Chrasti”

Odpady v Letohradě

Odpady v Letohradu

Směsný odpad

Poplatek zaplatí každá osoba v plné výši 650,- Kč, s výjimkou dětí do 15-ti let a osob, kteří v kalendářním roce dovrší 70 let, těm je poskytnuta úleva 150,- Kč, tzn. částku 500,- Kč.  Z důvodu nezaplaceného poplatku do stanoveného termínu zaniká nárok na slevu za třídění odpadu.

Tříděný odpad

Tříděný odpad se sváží od domu, třídí se papír plasty kartony kovy. Lidé dávají čárové kódy na pytle,

Pokračovat ve čtení “Odpady v Letohradě”

Odpady v Nasavrkách

Svoz směsného odpadu z popelnic probíhá jednou týdně, vždy v úterý.

Ve městě jsou kontejnery na tříděný odpad. Sběr papíru probíhá v určených dnech během roku v základní a mateřské škole

Sběrný dvůr na je skládce AVE. Skládka pro ukládání odpadu spolu se sběrným dvorem funguje pro veřejnost v pracovní dny od 6 do 15hodin a každou první sobotu v měsíci v době od 9 do 12hodin. Po telefonické domluvě i v jiný čas.

Pokračovat ve čtení “Odpady v Nasavrkách”

Křemíkové peklo místo nebe. Víte, kde skončí váš počítač?

Najdete tu stánky s občerstvením, volně pobíhající drůbež, ženy nesoucí na hlavě nejrůznější náklad, několik nevysokých mešit i na kolech závodící chlapce. V jednom se Agbobloshie od ostatních čtvrtí v hlavním městě Ghany liší – síť ulic tu není tvořena budovami nebo domky, ale v některých místech až třímetrovými hromadami vyřazené elektroniky, všude kolem se povaluje hnědočerný štiplavý kouř. Nacházíme se na největší skládce elektroodpadu na světě.

Šrotoviště v Agbogbloshie leží přímo v srdci dvoumilionové Akkry a mezi odbornou veřejností je dobře známé –

Pokračovat ve čtení “Křemíkové peklo místo nebe. Víte, kde skončí váš počítač?”

Téma: Snižování produkce směsného odpadu

Redukce odpadu. Jak roste naše životní úroveň, tak roste i množství produkovaného odpadu. A přitom směsný odpad je nejhůře zpracovatelný a využitelný, proto mají snahy o jeho redukci větší smysl, než u ostatních odpadů.

Aby stát motivoval k redukci směsného odpadu, zvyšuje každoročně poplatek za skládkování z 500 Kč v roce 2015 postupně až na 2000 Kč v roce 2024 (zdroj)

Pokračovat ve čteníTéma: Snižování produkce směsného odpadu”

Návrh: Při jednáních zastupitelstva bude podávána kohoutková voda ve sklenicích

Každý odpad, sebedokonaleji zpracovaný, nějak zatíží životní prostředí. Prostředí nezatíží pouze odpad, který nevznikne.

Na posledním zastupitelstvu v souvislosti s projednáváním vyhlášky o odpadech vznikla diskuse o významu redukce odpadů. V té uvedl Vítězslav Kolek zkušenost z jeho zaměstnání, kde realizují filosofii „nejlepší odpad je ten, který nikdy nevznikne“ například tím, že používají kohoutkovou vodu ve sklenicích místo balené v PET lahvích. Na to zareagoval Daniel Vychodil návrhem, aby se na Zastupitelstvu podávala voda ve sklenicích místo vody v 1/2l PET lahvích,

Pokračovat ve čteníNávrh: Při jednáních zastupitelstva bude podávána kohoutková voda ve sklenicích”

Návrh: Na Městě bude při všech jednáních podávána kohoutková voda ve sklenicích

Nápad vzešlý z prosincového zastupitelstva rozšířit i na další jednání na Městě, nejen na zastupitelstvo (které je 4x do roka).

Pokračovat ve čteníNávrh: Na Městě bude při všech jednáních podávána kohoutková voda ve sklenicích”

Návrh: Město půjde příkladem v redukci odpadu

Produkce odpadu roste v celé společnosti a občané pak požadují na státní i místní správě, aby problém s odpady řešila. Přitom bez účasti občanů, kteří svým chováním určují, kolik a jaký odpad se bude produkovat, bude výsledné řešení čím dál dražší a málo účinné.

Jedním z přístupů k redukci odpadu je snaha ho zbytečně neprodukovat (anglicky “reduce”). V tom může jít město nejméně příkladem.

Pokračovat ve čteníNávrh: Město půjde příkladem v redukci odpadu”