Zadávací podmínky studie pro vstup na hřbitov

Rada města schválila

Zadání pro vypracování architektonické studie na novou vstupní bránu hřbitova ve Slatiňanech, Schmoranzově ulici.

Nová brána do areálu hřbitova bude postavena na místě bývalé márnice hřbitova, která byla odstraněna v prosinci 2018. Severozápadní stěna márnice ve své linii přímo navazovala na stávající obvodovou zeď hřbitova ze smíšeného zdiva (opuka, pískovcové bloky, tradiční plné cihly).

Nová brána hřbitova bude navazovat na plánovaný přechod pro chodce (se šířkou 4 m) a bude tak logickou součástí osy: přechod – brána – pěší trasa směřující ke kříži v centru hřbitova.

Myšlenka nové hřbitovní brány v místě, kde stála bývalá márnice, není vůbec nová. Dokládá to i plán hřbitova se skicami hřbitovní brány od architekta Františka Schmoranze, který přikládáme a který může být pro zpracování návrhu přínosnou inspirací.

Délka odstraněné márnice byla 6 m, což je šíře otvoru ve stěně hřbitova, kterou je třeba řešit.

Požadované závazné části studie:

 • popis navrženého řešení (idea návrhu, použité materiály…)
 • situační výkres – zákres do fotomapy, měřítko si autor zvolí sám
 • půdorys se základními kótami M 1:25
 • svislý řez se základními kótami M 1:25
 • čelní pohled od jihovýchodu (od plánovaného přechodu pro chodce) M 1:25
 • vizualizace, zákres do fotografie, perspektiva, axonometrie, (uvedené formy zobrazení lze kombinovat a jejich počet není omezen)
 • odhad nákladů na stavbu

Termín odevzdání studie: do 15.3. 2019 na podatelnu MěÚ Slatiňany, předání i v digitální podobě (formát pdf) vítáno

Přílohy zadání:

 • Situační výkres s bývalou márnicí
 • Foto bývalé márnice
 • Současné foto místa pro novou bránu
 • Plán slatiňanského hřbitova se skicami brány od architekta Františka Schmoranze
 • Situační výkres navrženého přechodu pro chodce

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.