Dětský den a otevření plovárny 15. června 2023 🗓 🗺

Vážení a milí spoluobčané, dovolujeme si Vás pozvat na Dětský den na plovárně, který se uskuteční ve čtvrtek 15. června 2023 od 16:00. Tuto akci bude provázet různorodý kulturní program, jenž je bodově rozepsán na přiloženém plakátu.

Termín Dětského dne byl posunut na otevření plovárny, aby bylo ekonomicky smysluplné. Po 15 červnu bude podle počasí otevřena. Otevření lze sledovat na stránkách města.* … Pokračovat ve čtení „Dětský den a otevření plovárny 15. června 2023 🗓 🗺“

Návrh: Koupě pozemku k bytové výstavbě do vlastnictví města (upraveno)

Již několik let je na prodej pozemek v naší obci, který je určen územním plánem k bytové výstavbě. Obec má v této lokalitě několik navazujících rozlehlých pozemků

Pokračovat ve čteníNávrh: Koupě pozemku k bytové výstavbě do vlastnictví města (upraveno)“

Návrh: Nechat sirény houkat jen při ohrožení obyvatel a testech

Je nutné v dnešní době všepřítomnosti mobilních telefonů a internetových hlásičů svolávat hasiče sirénou, která pak houká několikrát do týdně?

Bude pak sirénám někdo věnovat pozornost, když půjde o všeobecné ohrožení?

Je nutné stresovat či budit zvířata i lidi v blízkosti, když se jich to vůbec netýká?

Jak to vezmou cizinci ze zemí, kde se sirény používají jen na varování obyvatelstva?

Nabízí se prověřit, jestli je houkání sirén před zásahem hasičů účelné.

Pokračovat ve čteníNávrh: Nechat sirény houkat jen při ohrožení obyvatel a testech“

Návrh: Místo opravy náhonu pod Modelou ho zrušit

Náhon poháněl v mlýnu nějaké stroje, nyní už funguje jen jako potok vedoucí pod budovou.

Po jeho sesutí připravilo město projekt na jeho opravu za 2,5-3 mil. Kč.

Nabízí se ho zrušit, zasypat, když už nemá žádný účel, akorát bude komplikovat případnou rekonstrukci. Ušetřily by se odhadem 2 mil. Kč.

Pokračovat ve čteníNávrh: Místo opravy náhonu pod Modelou ho zrušit“

Nebojte se použít tísňovou linku i při pouhém podezření

Hasiči z Luže i Proseče dnes večer po zásahu apelovali na občany, aby volali přímo linku 150. Požár v Luži 16/10/2022 ukázal, že někteří lidé se stále ještě bojí zavolat tísňovou linku. Není čeho se bát, pokud se opravdu nejedná o úmyslné zneužívání linky, nic volajícímu nehrozí, uvedli například dobrovolní hasiči z Proseče. Jednotky stejně musí vyčkat na svolání požárního poplachu a nemohou vyjet bez ohlášení. Dispečer tísňové linky také ví nejlépe,

Pokračovat ve čtení „Nebojte se použít tísňovou linku i při pouhém podezření“

Nový automat na kávu ve Švýcárně

V  interaktivním muzeu Švýcárna byla návštěvníkům prodávána káva ze stolních automatů. Z hygienických důvodů kontrola z  Krajské hygienické stanice, pracoviště Chrudim, v červnu t.r. provozování stolních automatů zakázala. Rada schválila uzavření Smlouvy o  umístění věci (nápojového automatu) se společností DELIKOMAT s.r.o. Za  jeho umístění, pitnou vodu, úklid odpadu a elektrickou energii bude DE-LIKOMAT platit částku 3  500 Kč ročně s  tím, že automat bude provozován v sezoně.*

AKTUALIZACE 6/10/2022

Rada zrušila usnesení ze dne 7.

Pokračovat ve čteníNový automat na kávu ve Švýcárně

Roční pronájem hřbitovního místa zdražil na 74 Kč/m2/rok

  1. Byla stanovena úprava ceníku za nájem z plochy hrobového místa ve výši
    10 Kč/m2 /rok a cenu za služby spojené s provozem, údržbou hřbitova a likvidací hřbitovního odpadu ve výši 64 Kč/m2/rok/hrobové místo,  poskytování pronájmu hrobových míst na dobu 5 let. Ceník účinný od 1. 6. 2022.

Pokračovat ve čtení „Roční pronájem hřbitovního místa zdražil na 74 Kč/m2/rok“

Sesutý náhon u Modely

Rada schválila zadávací podmínky a zadávací dokumentaci veřejné soutěže
na  výběr dodavatele akce „Oprava opěrné stěny a  koryta náhonu Kabeláčova mlýnu ve Slatiňanech“. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je cca 2 500 000 Kč s DPH.*

Na základě zprávy hodnotící komise o hodnocení nabídek a posouzení podmínek účasti veřejné zakázky malého rozsahu na opravu opěrné stěny a koryta náhonu Kabeláčova mlýnu Rada města vybrala jako dodavatele společnost GEOGARD s.r.o., která podala nabídku s cenou ve výši 2 411 492 Kč včetně DPH.*

Sesunula se zeď mezi modelou a chodníkem.

Pokračovat ve čtení „Sesutý náhon u Modely“