Rozšíření IREDO v Pardubickém kraji

Od 1. dubna 2010 převzala OREDO s. r. o. na základě výběrového řízení organizaci Integrovaného dopravního systému Pardubického kraje, k 12. lednu 2011 Pardubický kraj vstoupil do OREDO s. r. o. a stal se jejím polovičním vlastníkem, 11. prosince 2011 pak byl systém IREDO rozšířen do Pardubického kraje na všechny vlaky kategorií osobní vlak, spěšný vlak a rychlík a na integrované autobusové spoje.[6] a zároveň dosavadní Integrovaný dopravní systém Pardubického kraje zanikl.

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.