Byty v bytovce č.p. 822 – 825 se převádějí na nájemníky

V roce 2022 uplyne dvacetiletá lhůta pro prodej bytových jednotek v bytových domech čp. 822, 823, 824 a 825 na Starém náměstí „I. Etapa“.

V současné době se dokončuje rozdělení společných prostor k jednotlivým bytům, propočítávají se kupní ceny a připravují se
kupní smlouvy.

Zde je povinnost založit společenství vlastníků jednotek (SVJ) 1

Zastupitelstvo schválilo dvě SVJ:

  1. pro čp. 822 a
  2. SVJ čp. 823, 824 a 825.

Čp. 822 má totiž svoji stavební parcelu a je od ostatních oddělena třemi garážemi. Čp. 823, 824 a 825 jsou na jedné stavební parcele a přímo spolu sousedí. Proto jsou zakládána dvě SVJ.

SVJ se zakládá schválením stanov a vzniká zápisem do veřejného rejstříku společenství vlastníků. Veškeré náklady související s převodem budou rozpočítány mezi budoucí majitelé bytových jednotek


Vedlejší bytovka má termín pro předání až za dva roky. Město provedlo anketu mezi nájemci, jestli nechtějí nájem doplatit a byty převést dříve, nicméně z ankety vyplynulo, že všichni o to zájem nemají2 a převod jen některých bytů by byl pro město komplikovanější a nákladnější, než ponechat to doběhnout 3

  1. Podle ust. § 1198 odst. 1 občanského zákoníku tehdy, pokud je v domě vymezeno alespoň pět jednotek, z nichž alespoň tři jednotky jsou ve vlastnictví tří různých vlastníků a tato povinnost založit SVJ prodejem bytů nastane[]
  2. z 28 zájemců mělo zájem 18, 6 nemá zájem, ostatní neodpověděli 21. Zasedání zastupitelstva 2022 – převod Spartaku, převod cest na LČR, další dva miliony do kompostárny – doplněno – slatinak.cz[]
  3. převést by šlo jen těch 18, ostatní by zůstaly město, což by bylo pro město nevýhodné 21. Zasedání zastupitelstva 2022 – převod Spartaku, převod cest na LČR, další dva miliony do kompostárny – doplněno – slatinak.cz[]

Jeden komentář u “Byty v bytovce č.p. 822 – 825 se převádějí na nájemníky”

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.