Téma: Zavezená skládka v Borku

Jedna z roklí po pískovcových lomech ve Škrovádě byla v 60. a 70 letech využívána jako skládka.

Pravděpodobně zde ukládal také chemický odpad některý z pardubických chemických podniků.1 Do rokle krátce vozili komunální odpad také popeláři, jinak sloužila hlavně ukládání hutního odpadu pro Trasportu.2 Když se zavezla skládka pod Lukavicí, ta co je teď rekultivovaná, pokračovalo se ve Škrovádu. Nikdo tam nesměl. Za tři měsíce byla plná. Nakonec se na povrch navezla stavební suť a zemina. Vyčnívající kovové profily se dobývaly do sběru několik let.3

Skládka zatím nebyla revitalizována a je to proto potenciální ekologické nebezpečí, které může ohrozit spodní vody a toky ve Škrovádě a Slatiňanech. Další zavezená skládka ze stejného období je pár set metrů východně v poli u silnice.1

Informace o pozemku z KN4: Parcelní číslo: 224/3; Katastrální území: Kunčí; Číslo LV: 229; Výměra [m2]: 3563; Druh pozemku: lesní pozemek; Vlastnické právo: STAVBA REAL s.r.o.5

  1. Jan Kudrnka, Kunčí, 11.6.2021 osobně[][]
  2. Ladislav Zavřel ze Slatiňan osobně 16/8/2021[]
  3. Co tam je, to nikdo neví. …. Další to zasypali nějakým odpadem. Občas z toho vytekl nějaký olej. Příště zase žlutá tekutina nebo asfalt. Když jsi se na to zeptal, dozvěděl jsi se, že skála je nejlepší izolace a je to BEZPEČNÉ. Jaroslav Koreček, Škrovád, 28/6/2021 email[]
  4. katastr[]
  5. Sídlo: K Májovu 1394, Chrudim; IČO: 06568548; jednatelé a společníci: IVAN HÁJEK, Chrudim a  TOMÁŠ IMLAUF, Chrudim  – z OR k 6/2021[]

Téma

location = x=15.8188313&y=49.9033186

2 komentáře u „Téma: Zavezená skládka v Borku“

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.