Téma: Kam s nepotřebnými věcmi?

Podobně jako Jan Neruda ve své legendární povídce se zkusme zamyslet a sebrat zkušenosti, jak lze u nás nejlépe zlikvidovat některé nepotřebné věci. Zkusme využít princip Reduce – Reuse – Recycle.

Pozn.: Datum příspěvku neurčuje skutečné datum, ale pořadí ve výpisu.

Pokračovat ve čteníTéma: Kam s nepotřebnými věcmi?”

Téma: Projekty zabývající se znovuvyužitím nepotřebných věcí

Předcházení vzniku odpadů vychází ze samotných zásad trvale udržitelného rozvoje a je součástí dlouhodobé strategie pro nakládání s odpady v EU. Opětovné použití výrobků v ČR jako prevence vzniku komunálních odpadů představuje širokou oblast, která zahrnuje aktivity, které jsou v naší zemi běžné (např. bazary, aukce), ale i ty které jsou ve srovnání s jinými evropskými zeměmi rozšířeny pouze malou měrou (např. bleší trhy, místa pro opětovné použití výrobků ). Jak ukazují příklady ze zahraničí,

Pokračovat ve čteníTéma: Projekty zabývající se znovuvyužitím nepotřebných věcí”

Návrh: papír – knihy – umístit do knihobudky

Knihobudky (nebo jak říkají u nás v knihovně “knihbudky”) jsou malé knihovničky umístěné na veřejně přístupných místech. Každý si tam může knihu vypůjčit, vzít nebo vložit jinou.

O knihobudky se vždy někdo stará a pravidelně je kontroluje stav a obsah.

Knihobudku si může zřídit kdo chce, forma a pravidla nejsou nijak regulována, proto je i více map knihobudek a na každé jsou jen nějaké.

Pokračovat ve čteníNávrh: papír – knihy – umístit do knihobudky”

Návrh: V rámci sběrného dvora zavést prostor pro odkládání použitelných věcí

Ve vyhodnocení plnění plánu odpadového hospodářství (POH) za rok 2017 se píše:

Předcházení vzniku odpadů není v současné době ve městě Slatiňany výrazněji řešeno. Město bude muset postupně přijmout republikový trend realizace Programu předcházení vzniku odpadů a aktivněji se zaměřit na oddělený sběr využitelných složek komunálního odpadu (…) či vybudování re-use centra.

Re-Use centra patří mezi podstatná opatření v oblasti předcházení vzniku odpadu na území města.

Pokračovat ve čteníNávrh: V rámci sběrného dvora zavést prostor pro odkládání použitelných věcí”

Téma: Re-use centrum v Chrudimi

Přímo v chrudimském sběrném dvoře u přejezdu je vyčleněna stavební plechová buňka, ve které “není sběrný dvůr”, proto je možné tam nechat věci a odnést (co je o 2 metry dále se chová už jako odpad a ze zákona se nemůže vydávat).

Velikost je poměrně malá, cca 3×5 metru – nábytek by se nevešel, elektronika se nebere z důvodu bezpečnosti (aby tam nedal třeba někdo poničený fén a ten někoho nezabil).

Pokračovat ve čteníTéma: Re-use centrum v Chrudimi”

Bleší trhy v Rosicích každou sobotu dopoledne

Obecní úřad Rosice oznamuje, že letošní rosické prodejní trhy budou zahájeny v sobotu 9.března a budou se konat každou další sobotu vždy od 7 do 12 hodin v areálu rosických trhů. Rosické trhy jsou rozšířeny o prodej domácích zvířat, burzu a prodej starších věcí tzv. „bleší trh“. Staňte se nejen stálými návštěvníky trhů, ale i prodejci bez povinnosti mít živnostenský list a možnost tak prodat nebo vyměnit starší věci, které již ve svých domácnostech nepotřebujete a mnohým by mohly ještě sloužit

Pokračovat ve čtení “Bleší trhy v Rosicích každou sobotu dopoledne”

Návrh: Organizovat, podporovat a propagovat bleší trhy

Bleší trh, tedy že si občané navzájem nabízejí, co mají v domácnostech navíc sice s prudkým růstem životní úrovně ztratily na populárnosti, nicméně pokud se to někdo pokusí zorganizovat, tak to má i svůj přínos pro redukci odpadů a další využití věcí.

Pokračovat ve čteníNávrh: Organizovat, podporovat a propagovat bleší trhy”

Návrh: Nabídnout za odvoz přes internet

Inzertní servery umožňují také darovat věci. Je dobré se domluvit na vybrání jednoho, aby byla  pro co nejlepší shodu nabídky a poptávky.

bazos.cz

Podle mých zkušeností se nejvíce prodá přes bazos.cz (nabídky do 100 Kč v okolí Slatiňan). Použití je snadnější, než u jiných serverů. Inzerát se vkládá přes odkaz vpravo nahoře Nový inzerát. Inzerát se zobrazuje 2 měsíce, poté je inzerát automaticky vymazán. Poté přijde email a inzerát lze buď prodloužit nebo věc zlikvidovat jinak. 

Pokračovat ve čteníNávrh: Nabídnout za odvoz přes internet”

Nové re-use centrum vznikne v Chrudimi

Od začátku příštího roku zprovozní ve sběrném dvoře takzvané reuse centrum, kam budou moci lidé odložit použité věci a jiní si je za malý poplatek zase vzít pro vlastní využití. Cílem je snížit množství odpadu, který by jinak skončil na skládce. Lidé za použité věci budou platit malé částky od několika korun do několika stokorun. Vybrané peníze chce chrudimská radnice použít na podporu útulku pro psy a kočky. Chrudim se inspirovala v Brně. Sběr a zpětné využití použitých věcí z domácností zavedlo v Pardubickém kraji už Vysoké Mýto.

Pokračovat ve čtení “Nové re-use centrum vznikne v Chrudimi”

Návrh: hračky – do školky

Podle vyjádření ředitelky paní Tomiškové je v současnosti ve školce klasických hraček dostatek, aktuálně shánějí spíš výukové materiály, takže nadbytečné hračky noste jinam, prodejte přes Bazoš, uložte na půdě nebo zlikvidujte.

Do mateřské školy

Kvalitní bezpečné nevyužité a nerozbité hračky lze nabídnout v městské školce přes někoho, kdo tam vodí děti.

A to jak hračky na zahradu, tak i do třídy, klidně i elektrické. Musí být ale čisté, nesmějí mít ostré roky,

Pokračovat ve čteníNávrh: hračky – do školky