KT: Panevropský vizionář z Šumavy už před sto lety předvídal další německou a dnešní ruskou válku

Hledáme-li v českých dějinách příklad pro biblické rčení „doma není nikdo prorokem“, těžko někdo překoná geopolitického vizionáře Richarda Mikuláše Coudenhove-Kalergiho (1894–1972), od jehož úmrtí uplynulo padesát let.

Pokračovat ve čtení „KT: Panevropský vizionář z Šumavy už před sto lety předvídal další německou a dnešní ruskou válku“

Vlajka EU

Dvanáct žlutých hvězd na modrém pozadí. Hvězdy jsou rozmístěny ve stejných pozicích jako číslice na ciferníku hodin a otočeny všechny stejně: dvěma hroty dole, jedním nahoře.

Historie

Modrá vlajka se žlutými hvězdami byl původně symbol celého poválečného kontinentu, a to z rozhodnutí Rady Evropy, jiné instituce, než je EU. Unie pouze vlajku později, v osmdesátých letech, přijala za svou. Počet dvanácti hvězd má pak cosi dělat s mariánským symbolem. Panna Marie je často vyobrazována s dvanácti hvězdami okolo hlavy – podle dvanácti kmenů Izraele – a otcové zakladatelé spojené Evropy byli hluboce věřící.

Pokračovat ve čtení „Vlajka EU“

V globalizovaném světě národním státům dochází dech

Objektivně existují problémy a výzvy celo kontinentálního rozměru, s nimiž se jednotlivé státy samy nejsou schopny vypořádat (bezpečnost, migrace, klimatické změny, nárůst moci nadnárodních korporací apod.) a jejichž řešení evropský občan přirozeně očekává od mezinárodní organizace kontinentálního rozměru – od EU.

Těmto výzvám ale neodpovídají ani pravomoci EU, ani přidělené rozpočtové prostředky, ani institucionální uspořádání. Pohledem na rozpočet EU se zdá, že absolutní prioritou EU je zemědělství. Přitom podle Eurobarometru významná většina Evropanů opakovaně žádá větší integraci jako odpověď na tyto celokontinentální výzvy.*

Žijeme ve světě,

Pokračovat ve čtení „V globalizovaném světě národním státům dochází dech“

V evrovolbách mírně posílili evroskeptici. Slatiňáci mají podobné preference jako zbytek EU.

Politických komentářů výsledků evrovoleb v ČR a v celé unii bude jistě dost. Proto nabízím hlavně tabulku, ze které je patrné, že ve Slatiňanech se volilo

Pokračovat ve čtení „V evrovolbách mírně posílili evroskeptici. Slatiňáci mají podobné preference jako zbytek EU.“

Návrh: Vyvěšování vlajek EU při státních svátcích

Státní vlajku jsou podle zákona O užívání státních symbolů ČR povinny vyvěšovat školy, státní instituce, kraje a obce během státních svátků a dalších významných dnů.

Naopak vlajka EU se vyvěšuje dobrovolně (povinně musí být vyvěšena akorát v den voleb do Evorpského parlamentu na volebních místnostech).

Mnoho z nás nepřemýšlí příliš nad tím, jestli je pro nás členství v EU dobré nebo ne, jestli pro nás znamená omezení suverenity –

Pokračovat ve čteníNávrh: Vyvěšování vlajek EU při státních svátcích“