ovodarenstvi.cz: Chrudim čeká kontrola nelegálních odpadních vod

Vodárenská společnost Chrudim připravuje další rozsáhlou kontrolu svých zákazníků, kteří disponují vlastním zrojem vody. Plánovaný počet kontrol je odhadován na jeden tisíc. Primárně budou kontrolována odběrná místa s vybudovanou kanalizací pro veřejnou potřebu, kde odběry nepřekračují 15 m3 ročně.
“Některá tato místa mohou mít vlastní, nepřiznaný indiviuální zdroj vody. Pokud odpadní vodu z tohoto zdroje vypouští zákazníci do kanalizace pro veřejnou potřebu, je nutné mít uzavřenou smlouvu o odvádění odpadních vod z jiného zdroje. Vodárenská společnost Chrudim vyzývá proto majitele těchto nemovitostí, aby uvedli do pořádku své smlouvy o odvádění odpadních vod z vlastního zdroje,” sdělila Ilona Machačová z Vodárenské společnosti Chrudim.

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.