Téma: Plakátovací plochy ve Slatiňanech

Oficiální výlepové plochy. 6 jich je ve Slatiňanech, které obhospodařuje město. Pak po jedné v Kunčí a Trpišově, ty jsou „samoobslužné“.

Ceník

za služby spojené s vylepováním plakátů
A 5 1,- Kč/1 kus a 1 den cena včetně DPH
A 4 2,- Kč/1 kus a 1 den cena včetně DPH
A 3 3,- Kč/1 kus a 1 den cena včetně DPH
A 2 5,- Kč/1 kus a 1 den cena včetně DPH
větší 8,- Kč/1 kus a 1 den cena včetně DPH
parte zdarma 1

Výlepem se nezveřejňují

Od poplatku jsou osvobozeny

  • místní společenské a sportovní organizace a také
  • akce humanitárního charakteru.

Pravidla platná od 11.11.2019 2


Pravidla se týkají výlepových ploch ve vlastnictví města Slatiňany. Ostatní plochy (lampy, zastávky apod.) nejsou určeny k výlepu plakátů a není dovoleno je polepovat.
Konání zastupitelstva s programem se musí zveřejňovat podle zákona. Tyto plakáty na výlepových plochách najdete.
Informace jako například informace o stavbě hřbitovní brány nejsou považovány za  politickou agitaci podle nových pravidel.
O možnosti využití výlepových ploch v předvolebním období rozhoduje, podle volebních zákonů, starosta.2


Zákon č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů řeší výlep v § 30, kde se píše:

Volební kampaň
(1) Pro volební kampaň starosta může vyhradit plochu pro vylepení volebních plakátů, a to nejméně 16 dnů přede dnem voleb. Možnost jejího využívání musí odpovídat zásadě rovnosti kandidujících volebních stran. Plochu pro vylepení volebních plakátů poskytne obec k využití bezplatně; na takové bezúplatné plnění se nevztahují ustanovení zvláštního zákona upravující hospodaření politických stran a politických hnutí.

Podobné ustanovení má Zákon č. 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu České republiky v § 16.

  1. cenik_vylepu_plakatu.pdf (slatinany.cz)[]
  2. Dne 10.12.2019 v 13:27 Josef Prokš, Ing. napsal(a): rada města Slatiňany na svém 38 zasedání dne 11.11.2019 schválila „Pravidla pro výlep plakátů“.[][]

2 komentáře u „Téma: Plakátovací plochy ve Slatiňanech“

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.