Rada města Slatiňany projednala na 53. schůzi

  1. rozhodla o odložení čipování popelnic do skončení karantény
  2. vzala na vědomí omezení úředních hodin MěÚ Slatiňany na pondělí a středu od 13:00 do 16:00 a uzavření poklady na MěÚ Slatiňany do skončení karantény
  3. vzala na vědomí organizaci rozvozu obědů zdarma seniorům stravujícím se v ŠJ Slatiňany a nabídku na nákup potravin pro seniory prostřednictvím DPS Slatiňany do skončení karantény
  4. vzala na vědomí zajištění roznosu informačních letáků prostřednictvím Skautů
  5. vzala na vědomí, že firma Potraviny Málek ve spolupráci se Skautem Slatiňany a dobrovolníky nabízí zajištění nákupu a jeho dovoz do domu seniorům
  6. doporučuje MěÚ nevyměřovat penále za opoždění uhrazení poplatků do 31.5.2020

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.