Rekonstrukce plovárny, příspěvek do diskuse

Úvodem chci říci, že Smetanovo a Škrovádské nábřeží jsou z hlediska životního prostředí a vzhledu města cenná lokalita. Mimo jiné tudy vede vlastivědná stezka krajem Chrudimky, denně tudy projdou bez nadsázky stovky výletníků, po cyklostezce projede množství cyklistů, mnoho zdejších občanů sem jde na procházku, chodí sem i pracovníci ÚSP se svými klienty atd. Plovárna je nedílnou součástí této oblasti.

Při rekonstrukci je uvažováno o posunutí plotu plovárny o 3,5 metru do areálu plovárny. Tato skutečnost však není ve vizualizaci projektu zohledněna a pokud by projekt a jeho realizace vycházely z úmyslu skutečně posunout plot tímto způsobem, ocitnou se plánovaná lehátka velmi blízko kraje bazénu / ten se nikam posunovat nebude/. Na rozdíl od vizualizace, před lehátky žádný prostor nebude, místa před nimi bude naopak málo. Je potřeba také vzít v úvahu, že tudy jde hlavní cesta z jednoho konce plovárny na druhý. I po plánované rekonstrukci tomu tak bude. Místo před plotem je z hlediska délky slunečního svitu jedinečné, slunce sem svítí prakticky celý den. Zrušení lehátek zde kvůli parkovišti by byla velká chyba. Mnohem lepší představu jsem si udělal při prohlídce místa s metrem v ruce, než podle zmiňované vizualizace.

Posunutím plotu v délce přibližně 110 metrů a také stavbou servisní budovy by se zmenšila plocha koupaliště o několik arů a zvětšil by se nepoměr mezi velikostí obou bazénů a velikostí volné plochy pro návštěvníky okolo nich. Zpracovatel studie plánované rekonstrukce plovárny nebere zamýšlené posunutí plotu na vědomí nebo o něm při zpracovávání studie nevěděl. Tento krok by ovlivnil i lokalizaci brouzdaliště a pravděpodobně také servisní budovy.

Pokud bude zvolena dvoumetrová výška plotu v celé jeho délce, bude plot působit depresívním dojmem. Jde při tom o úpravy na další desítky let.

řada aut zaparkovaných kolem celé plovárny
řada aut zaparkovaných kolem celé plovárny

Je zřejmé, že celý problém s posunutím plotu o 3,5 m dovnitř areálu vzniká úmyslem vybudovat parkovací plochy podél plotu plovárny až k vyústění Jungmannovy ulice. Dojde-li k realizaci tohoto úmyslu, budeme se téměř od splavu až k Jungmannově ulici procházet po parkovištích, po většinu roku málo využívaných. Parkoviště před Spartakem, plánované na podkladě maximalistických požadavků vedení Spartaku, bude využíváno na jaře a na podzim, především jen v některých víkendových dnech, kdy budou na stadiónu nějaké události, nejspíše fotbalové nebo atletické. Parkoviště u plovárny bude zase využíváno v letních měsících, potom již ne.

Obě parkoviště by se měla vzájemně doplňovat a nebylo by potřeba tolik parkovacích míst. Domnívám se, že v zájmu uvedených lokalit by měla být zpracována koncepce jejich rozvoje, nejlépe s pomocí nějakého ateliéru, který se takovou problematikou zabývá. Veřejná místa podél Chrudimky jsou pro město velmi důležitá. Zasloužila by si koncepční a citlivý přístup. Opět musím vzpomenout spolupráci Osadního výboru Trpišova s paní ing. arch. Terezou Šmídovou při vypracovávání studie veřejných ploch v obci.

5 komentářů u „Rekonstrukce plovárny, příspěvek do diskuse“

 1. Dovolte mi přidat příspěvek na téma “rekonstrukce plovárny“. Nejsem pravidelnou návštěvnicí plovárny, ale musím říci, že je velmi příjemné po parném dni si jít navečer zaplavat nebo o víkendu strávit zde více času. Proto díky, že ve městě plovárna je. Slatiňanská plovárna má své kouzlo a proto je i častým cílem obyvatel Chrudimi i Pardubic, kterým stojí za to sem jet.
  Sama vidím, že rekonstrukce a úpravy plovárny tak ,aby vyhovovala novým požadavkům a nárokům , je nezbytná. Také dnešní betonový plot nevypadá přívětivě. Samotná vizualizace je na pohled velmi hezká , nicméně souhlasím s názorem MUDr. Tuhého, že posunutí betonového plotu o 3,5 metru , je nereálné . Ten prostor tam prostě není. Stačí se podívat, kam až sahají dnešní „prkna“ a jaký prostor a vzdálenost pod nimi směrem k bazénu je. Mít lehátka hned u kraje bazenu také není příjemné a kromě toho musí vzniknout dostatečně široký průchozí koridor pro příchozí a odchozí návštěvníky a také pro lidi, kteří chtějí navštívit občerstvení, sociální zařízení…. Maminky chodí s malými dětmi, s plovacími kruhy, lehátky a taškami….. .
  Také souhlasím s názorem JUDr. Mikanové, že by bylo třeba řešit celé nábřeží až ke Škrovádu jako celek komplexně a neřešit jen momentálně zabrání 3,5 m zelené plochy podél plotu plovárny kvůli parkování (i vzhledem k otevření plovárny po omezenou část roku). Zelených ploch bychom si měli vážit a měli bychom si je chránit a pečovat o ně. I tak jich ubývá.
  Ještě bych se chtěla přimluvit za více laviček pod stromy (směrem k řece), neboť mnoho návštěvníků vítá stín a vstávání z dek na zemi není pro starší návštěvníky pohodlné.

  Eva Dostálová, Slatiňany

  1. Dobrý den, ale když se neposune zeď, tak se nevyřeší dost nebezpečná situace na komunikaci podél celé plovárny, kde za teplého počasí parkují auta ať je zeď posunutá nebo ne:
   auta před plovárnou
   Opravdu ten bazén musí být 26 metrů široký? Nestačilo by vám, kdyby měl třeba 20m?
   Pak by zbylo místo na lahátka, průchody, zeleň i neukázněné řidiče.
   A že by chodili pěšky, se u těch z Pardubic a Chrudimi asi předpokládat nedá.

 2. Největší pozornost na zastupitelstvu i mezi občany kupodivu nevzbudily ani tak bazény, hrací prvky, teplota vody či přístup, nebo povrch bazénu, ale plánovaný posun betonové zdi směrem k bazénu. Jsou pochopitelné důvody k posunu zdi i jejímu zachování. Ale není úplně jasné, co by to znamenalo. Na zastupitelstvu zástupci rady (hlavně místostarosta) uváděli, že posun 3,5m je maximání, může být i menší, nebo jak kde, a hlavně že i po posunu zbude mezi zdí a hranou bazénu 7,5m, což je při délce lehátka 2m celkem asi v pohodě. S tímto vědomím také zastupitelstvo odhlasovalo, že s posunem souhlasí (16ti hlasy).
  měření mezery zeď-bazén podle mapy.czOvšem je zde pochybnost, jestli se někde nestala chyba, protože stávající vzdálenost hrany bazénu a zdi je 8m (dle p.Tuhého) anebo 9m (podle mapy.cz). Aby zbylo 7,5m při posunu o 3,5m, mělo by tam být 11m, anebo by se měl bazén o 2-3m zúžit…

 3. Po pozorném přečtení článku MUDr. Tuhého k plánované rekonstrukci plovárny, nezbývá než s každým jeho slovem a každým námětem souhlasit. Vše v příspěvku uvedené je pravdivé, promyšlené, navíc s výbornými náměty na řešení situace.

  Nábřeží Chrudimky s okolím je opravdu výjimečnou lokalitou, po generace Slatiňáky takto vnímanou a oceňovanou. Orgánům samosprávy nezbývá, než se nad všemi argumenty MUDr. Tuhého zamyslet a vzít je v potaz – ještě je čas. Nábřeží řeky léta volá po uceleném koncepčním řešení, připravit plovárnu posunutím stávajícího plotu o 3,5 m! o cca 400 m2 cenné veřejné zeleně ve prospěch parkovacích ploch smysl nedává.

  Věřím, že svůj názor k rekonstrukci plovárny vysloví především Sedma, která do komunální politiky vstoupila právě ochranou zeleně / tzv. škrovádské nivy/ a jako taková je veřejností dodnes vnímána a do orgánů samosprávy i volena a jejíž členové ve výboru pro životní prostředí jsou zastoupeni většinou.

  A slatiňanský občan? Pro toho je úvaha jednoduchá: právem požaduje nábřeží řeky udržované a s lavičkami pro posezení i zachování genia loci plovárny – který je především v zeleni a prostoru. Hájení každého zdravého vzrostlého stromu a každého metru veřejné zeleně je v zájmu nás všech, betonu je všude dost. Respektuje to správa Státního zámku Slatiňany i vedení Národního hřebčína Kladruby n. L., dovedli to i naši předci, kteří nám Slatiňany bohaté zelení zachovali.
  Naše poděkování patří panu MUDr. Tuhému za příkladný občanský postoj nejen v této záležitosti a také Osadním výborům v Kunčí, Škrovádě a Trpišově za jejich citlivý přístup k úpravě veřejných prostranství v těchto místních částech obce a dobrou komunikaci s občany.

  Jiří a Hana Mikanovi, Slatiňany

 4. Návrh studie zpracoval pan architekt Ing. Miroslav Kadečka z renomované společnosti Ateliér11 s.r.o. (https://atelier11.cz/) ve spolupráci s firmou Bazénservis, s.r.o., kteří mají za sebou desítky úspěšných realizací po celé České republice a patří k největším firmám specializující se na rekonstrukce a výstavbu plováren a koupališť. S posunutím parkovacích míst zpracovatel ve vizualizaci počítá (viz. výkres 6 na webových stránkách města:http://www.slatinany.cz/vyhledove_projekty.php) a posun činí cca 3,5 m s tím, že přesně bude určen a stanoven až v projektové dokumentaci pro stavební povolení a realizaci stavby na základě jednání a vyjádření dotčených orgánů, a to zejména Policie ČR a odbor dopravy MěÚ Chrudim. Zpracovatelé studie mají změřené vzdálenosti a prostor pro lehátka u bazénu v rámci čisté zóny a navazujícího oplocení. Bazénový betonový skelet musí být přibetonován a osazen přelivovými žlábky dle současných platných hygienických norem, takže šíře bazénu dle studie je 24,052 m a vzdálenost mezi okrajem bazénu a plotem po jeho posunu by měl činit dle sdělení pana vedoucího Hoffmana a pana architekta dostatečných 7,8 m. Také vzhledem ke zrušení původního objektu sprch se o něco zvětšuje využitelný prostor na orientačně velmi cenné straně v okolí bazénu.

  K parkování je třeba dodat, že ačkoliv je parkoviště u sportovišť Spartaku projektované dle jejich požadavku za účelem maximalizace parkovacích míst, jak pro osobní auta, tak vyhrazené parkovací místo pro autobus, je s ohledem na daný prostor a podmínky stejně kapacitně nedostatečné, jak pro akce Spartaku, tak pro případně návštěvníky plovárny. Je uvažováno, že se vzájemně plánovaná parkoviště budou využívat pro všechny typy sportovišť navzájem a sportovní akce. Návrh podélného parkování dle plotu zároveň bude legalizovat současné parkování podél zdi, dá mu systém a zvýší bezpečnost projíždějících cyklistů a pěších. Zároveň ubude aut parkujících v okolních ulicích před RD zejména v rámci sezóny či pořádaných akcí.

  Co se týká oplocení, tak v rámci I. etapy rekonstrukce plovárny je počítáno s realizací nového oplocení za stávající nevzhledné, kdy jeho výška je stanovena v rozmezí 1.8 – 2,0 m (současná výška je cca 1,6 m). Přesná výška není tedy stanovena, bude až ve zpracované PD. Vizuálně se nebude jednat o holou betonovou stěnu, ale plot má být obohacen o některé zajímavé prvky (zeleň, doplňující materiály). To je v zadání ve studii pro vypracování PD, která již bude následně obsahovat veškeré podrobné detaily podoby plotu s přesnou výškou.

  Ing. Stanislav Šťastný

  místostarosta

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.