Rekordní počet koledníků ve Slatiňanech slibuje úspěch tříkrálové sbírky

Příchod svatých Tří králů se u nás slaví 6. ledna. Tento den také představuje Zjevení Páně. Tradice je založena na legendě, že se přišli do Betléma Ježíškovi poklonit tři mudrci z východního světa. S sebou přinesli věcné dary. Každý z nich má svou symboliku.

Význam tříkrálových darů

Tři králové přinášejí zlato, kadidlo a myrhu. Kadidlo je vonná pryskyřice, která se dodnes používá při náboženských obřadech. Myrha je sušená míza stromu Commiphora. Má modrozelenou barvu a je to také pryskyřice. Zlato symbolizuje moc a bohatství a odkazuje na Kristovu královskou důstojnost. Kadidlo představuje jeho božskou podstatu a myrha připomíná jeho bolestnou oběť.

Tříkrálová koleda ve Slatiňanech

Tradiční koledování Tří králů se letos konalo až druhou sobotu v měsíci namísto první. Letošní první novoroční sobota totiž navazovala na vánoční prázdniny a řada lidí by tak nebyla doma, což by jistě ovlivnilo úspěšnost sbírky.

V sobotu 11. ledna ráno se skupinky koledníků z řad skautů, křesťanů a dalších dobrovolníků sešly v kostele svatého Martina. Na faře bylo připraveno občerstvení, děti si oblékly pláště a koruny, dostaly zapečetěné pokladničky a mapky se svojí přidělenou trasou.

Pan farář P. ThLic. Boguslaw Partyka v kostele Sv. Martina všem požehnal a skupiny koledníků mohly vyrazit do ulic. Letos se účastnilo rekordních 15 skupin Tří králů. Každá musí mít doprovod někoho plnoletého, který se musí na požádání prokázat průkazem organizátora sbírky Farní Charity a samozřejmě také občanským průkazem, tak aby byla sbírka transparentní a nemohlo dojít ke zneužití darovaných peněz. Pokladničky jsou zaplombované. Vybranou finanční hotovost po ukončení sbírky počítají na Městském úřadě členové Charity a zaměstnanci úřadu.

Tři králové nachodili spoustu kilometrů, zpívali, přáli šťastný nový rok a také psali na dveře či rám dveří posvěcenou křídou nápis K+M+B 2020. Jeho význam je: „Kristus žehnej tomuto domu”. Jde o překlad z latinského Christus mansionem benedicat. Mezi jednotlivými písmeny nejsou znaménka plus, ale křížky. Mají symbolizovat Nejsvětější Trojici, tedy Otce, Syna a Ducha Svatého. V dnešní době čím dál častěji Tři králové nepíší křídou, ale lepí na dveře samolepku, protože na moderních dveřích prostě křída nedrží.

KMB

Zakončení Vánoc

V mnoha rodinách je zvykem odstrojovat vánoční stromeček právě na Tři krále. Tento den je dvanáctý den vánočních svátků. Svátky vrcholí a končí.

Tříkrálová sbírka

Tříkrálová sbírka slaví 20 let své celorepublikové existence. Za dvacet let se sbírka stala celospolečenskou událostí, která přináší všem zúčastněním radost, a především ukazuje sílu lidské solidarity.  Desetitisíce koledníků a dárců tak společně dělají náš svět lepším. Díky vybraným finančním prostředkům je možné pomoci seniorům, dětem a lidem v nouzi.

Koledníci chválili štědrost lidí, kteří totiž  kromě příspěvku do sbírky děti obdarovávali sladkou koledou.

„Samotného mě tato akce vždy překvapí něčím novým a nečekaným. Ať už je to nemalá částka od náhodného kolemjdoucího nebo obálka s příspěvkem pověšená na vánočním věnci s prosbou o žehnání domu, tedy křídou napsaný nápis K+M+B 2020“ oceňuje ochotu lidí podpořit dobrou věc Jaroslav Blaha, který se již poněkolikáté účastnil sbírky jako dospělý doprovod.

Oficiální výsledky částky, která se na charitativní účely vybrala, dosud nebyly zveřejněny. Budeme to sledovat a budeme vás informovat a sami jsme zvědaví, zda to bude více než v loňském roce.

Pokud jste návštěvu tří králů propásli a přesto chcete přispět, tak je to možné prostřednictvím DMS nebo převodem na bankovní účet. Více informací naleznete zde: www.trikralovasbirka.cz


Doplněno 16.1.2020:

Dnes byl spočítán výnos Tříkrálové sbírky, která se konala v sobotu 11. ledna. Koledníci z řad skautů, křesťanů a dalších dobrovolníků koledovali ve Slatiňanech, ale také v Kunčí, Presích a části Lukavice. Budeme věřit, že se příští rok sejde ještě více koledníků, aby se dostalo i na Trpišov.

Rekordní počet koledníků, ale také štědrost dárců přispěl k tomu, že v letošním roce byla vybrána částka 63.713 korun. Pro srovnání je to o více než 10 tisíc korun více než v loňském roce. Všem, kdo přispěli a také těm, co se podíleli na organizaci patří velké díky.

Úvodní foto Jaroslav Blaha

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.