Spálené kontejnery na tříděný odpad u Spartaku

V pátek ráno se chodcům jdoucím po nábřeží kolem ubytovny Spartaku naskytl nezvyklý pohled. Tam kde bývalo hnízdo tříděného odpadu byly jen seškvařené zbytky kontejnerů s kovovými díly.

Byly zde 3 kontejnery – plast, papír a sklo. Viník tohoto vandalského činu není zatím znám. Jeden z kontejnerů byl městu zapůjčen1, zbylé dva v majetku města v hodnotě ca. 23 tis. Kč 2.

  1. údržba email 25/2[]
  2. starosta IJ e-mailem 25/2/2022[]

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.