Téma: Správní odbor

Odbor správní (OS) – řeší městské byty, lesy, hřbitov, odpady.

Vedoucí: Vladimír Rašín (od 1.9.2020).

Agenda

oddělení správy majetku – OS-S
 • Zabezpečuje správu pozemků-nájmy, prodeje, souhlasy ke stavbám, věcná břemena,
 • správu nebytových prostor-nájmy, výpůjčky,
 • evidenci lesních porostů, hospodaření v lesích dle lesního hospodářského plánu,
 • zabezpečuje odpadový systém města včetně zapojení firem do systému.
 • provoz a údržba vozidel v majetku města dle platné směrnice, školení řidičů služebních vozidel, školení BOZP zaměstnanců úřadu.
oddělení vnitřních věcí – OS-V
 • Vykonává matriční úřad a věci související, zabezpečuje vidimaci a legalizaci, evidenci obyvatel,
 • přijímání žádostí o přidělení a výměnu bytů, vedení evidence, stanoví dle platných předpisů nájemné v bytech, připravuje nájemní smlouvy, vyměřuje platby za služby spojené s užíváním bytu, zabezpečuje jejich výběr a vyúčtování,
 • zabezpečuje hlášení v městském rozhlase a výlep plakátů a CZECH POINT,
 • správu hřbitova, pohřebnictví, oblast školství a kultury, občanské záležitosti, pokladnu, zabezpečuje vedení přestupkové agendy,
  zpracovává příspěvky a organizuje tisk Ozvěn Slatiňan.*1

Od 1.9.2020 byl oddělen z HSO.

Jeden komentář u “Téma: Správní odbor”

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.