Vznikání osadního výboru ve Škrovádě

Za účelem založení osadního výboru ve Škrovádě pozval zastupitel Jaroslav Slanina na neděli 19. 2. 2023 v 10.30 obyvatele místní části do Baru Kůlna. Informace o setkání uveřejněná na výlepové ploše na návsi byla bohužel poměrně záhy přelepena, a proto se o setkání nemuseli dozvědět všichni obyvatelé místní části. I přesto se v Kůlně sešlo asi 20 lidí, kteří vyjádřili zřízení osadního výboru podporu. Na setkání však zazněla námitka některých účastníků, že pro legitimitu výboru je třeba, aby se o jeho založení dozvěděl co největší počet obyvatel místní části. Jako příklad bylo uvedeno, že při zakládání osadních výborů v Trpišově a Kunčí, byly do poštovních schránek rozneseny informační letáčky.

Závěrem bylo domluveno, že proběhne ještě jedno shromáždění, a to

v pondělí 13. 3. 2023 v 17 hodin v hospodě na návsi ve Škrovádě.

Informace o setkání bude distribuována do poštovních schránek všech domů v k.ú. místní části a uveřejněna v Ozvěnách Slatiňan, díky tomu budou mít možnost se k práci v osadním výboru přihlásit, případně se k jeho složení vyjádřit všichni obyvatelé místní části.

Osadní výbor je orgán zastupitelstva obce, který plní roli prodloužené ruky samosprávy s důležitou místní znalostí dané části obce. Jedná se o vhodný nástroj k uplatňování zájmů občanů žijících v dané lokalitě a k zapojení aktivních obyvatel do správy obecních záležitostí. Aktivní občané mohou svým působením přispívat k řešení lokálních problémů a k rozvoji dané části obce. Vybrané členy osadního výboru volí zastupitelé, kteří vyberou i předsedu.1

 

  1. více zde: Osadní výbory – slatinak.cz[]

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.