Téma: Dostatečné parkování pro Monaco, Kochánovické rybníky a okolní lesy

Hosté restaurace Monaco parkují obyčejně na zeleni podle příjezdové cesty k restauraci.

Návštěvníci Třešňovky a okolních lesů parkují na malém parkovišti vedle brány do úpravny vody.

Návštěvníci Kochánovických rybníků a lesů parkují také na velkém neveřejném parkovišti u celní školy, kde není parkování sice legální, ale mimo akce (což je většinu roku) je zatím tolerováno.

Pokračovat ve čteníTéma: Dostatečné parkování pro Monaco, Kochánovické rybníky a okolní lesy“

Téma: Dostupné parkování pro Švýcárnu a Kočičí hrádek

Časté turistické cíle hlavně pro místní i návštěvníky s malými dětmi jsou Švýcárna a rekreační lesy s Kočičím hrádkem.

Často přijíždějí autem a chtějí přijet co nejblíže k cíli. Od současného parkoviště v Kaštance musí jít kus po úzké a nepřehledné a dosti frekventované silnici od Monaca*.

Pokračovat ve čteníTéma: Dostupné parkování pro Švýcárnu a Kočičí hrádek“

Téma: Parkování pro hosty zámku a hřebčína

Zámek je turisticky nejvýznamnější památka ve městě. Dále park a a hřebčín, které v jeho těsném sousedství. Proto je rozumné parkování pro hosty řešit společně.

Pokud mají hosté navštívit i další místa a služby ve městě, bylo by vhodné, aby mohli parkovat spíš směrem do centra, než je vytlačovat na okraj města, odkud je do města třeba ani nenapadne dojít.*

Pokračovat ve čteníTéma: Parkování pro hosty zámku a hřebčína“

Téma: Návrhový stupeň automobilizace

Ze stavebních norem vyplývá počet aut, pro která se má počítat např. parkovací místa*2 na počet obyvatel. Aktuálně vycházejí z počtu 400 vozidel/1000 obyvatel tj. 1 : 2,5 (1 vozidlo/2,5 obyvatele).

Zastupitelstvo může tento koeficient změnit a to s platností pro celé město nebo vybrané oblasti může tento parametr upravit, jako to učinili např. v Hradci Králové, kde ho snížili na 1:67 (600 vozidel na 1000 obyvatel).*1

Ve Slatiňanech zatím vycházíme z normovaného,

Pokračovat ve čteníTéma: Návrhový stupeň automobilizace“

Téma: Přestavba parkoviště u bytového domu čp. 652 – 654 v ulici Vítězství

Rada města odložila návrh parkoviště u bytového domu čp. 652 – 654 v ulici Vítězství, Slatiňany, dle předloženého situačního výkresu, který vypracoval Ing. Matěj Slováček v červenci 2020. Návrh předložil starosta.*

Z diskuse na Radě vyplynul většinový názor, že se daná akce prozatím odloží. V diskusi zaznělo, že je nutno parkování na sídlišti řešit koncepčně, tj. nejdříve rozhodnout, zda bude město postupně budovat parkovací stání u bytových domů a bude vyprojektován vždy ucelený celek daného sídliště (a ne jedno parkoviště u bytového domu),

Pokračovat ve čteníTéma: Přestavba parkoviště u bytového domu čp. 652 – 654 v ulici Vítězství

Téma: Parkování u bytových domů

Parkování u bytových domů je zvláštní kapitola parkování:

  1. Bytovky zůstávají, ale počet aut na bytovou jednotku také roste.
  2. Majitelé bytovek většinou nemají tolik vlastního pozemku, aby si mohli řešit parkování na svém.
  3. Bytovky anebo pozemky kolem bytovek jsou často obecní.
  4. (Kvůli nepřirozeně vysoké hustotě zalidnění) u bytovek je naléhavější diskuse, jestli zeleň nebo parkoviště.

Pokračovat ve čteníTéma: Parkování u bytových domů“

Téma: Parkoviště v Kaštance

Parkoviště u hřebčína vytvořené z rozšíření cesty pro návštěvníky hřebčína, parku, zámku, Švýcárny.

Sazba: 20 Kč/2 hodiny, 50 Kč/den *

15 míst v zadní části parkoviště je vyhrazeno po celý týden pro červenou parkovací kartu vydanou MěÚ*2 a pro hřebčín *3 za 6000 Kč/rok.*5 *

Pokračovat ve čteníTéma: Parkoviště v Kaštance“

Téma: Dlouhodobě odstavená vozidla na ulicích

Stávající legislativa udává, že pokud má být auto prohlášeno za vrak, musí vykazovat zjevnou nezpůsobilost k provozu. Tím se rozumí vozy, které jsou od základu ohořelé, chybí jim motor nebo značná část karoserie. Na vozy, které tyto podmínky nesplňují, ale na první pohled už roky na silnici nestály, se zákon nevztahuje. Města a obce je tak musí nechat tam, kde jsou.

Pokračovat ve čteníTéma: Dlouhodobě odstavená vozidla na ulicích“