Návrh: Podpora výstavby Medlešické nebo Ostřešanské spojky

Bezúvraťové vlakové spojení Pardubic s Chrudimí a Slatiňany.

  • Samospráva města Chrudim nemá na stavbu velký vliv. Akorát musela v územním plánu zapracovat zásady kraje, kde to je.
  • Chrudim akorát nechce, aby se snížila dopravní obslužnost v jedné místní části, kterou projekt míjí, a dále Chrudim není pro verzi s náspy a také je třeba vyřešit křížení s obchvatem.
  • Větší vliv má stanovisko Ostřešan

Pokračovat ve čteníNávrh: Podpora výstavby Medlešické nebo Ostřešanské spojky”

Téma: Zrychlení vlakového spojení Slatiňany-Chrudim-Pardubice

Nejvíc cestujících obecně jezdí mezi největšími městy, což platí i pro cestující ze Slatiňan na ose Slatiňany-Chrudim-Pardubice, kde vedou zároveň koleje s pravidelnou železniční dopravou. Avšak využití vlakové dopravy je nízké, činí jen zlomek využití silnic, čímž se promarňuje potenciál železnice k odlehčení silnicím i parkovištím ve velkých městech.

Vlakovou dopravu činí méně atraktivní:

  1. dlouhá doba jízdy,
  2. umístění nádraží daleko od center v Pardubicích a Slatiňanech,
  3. nespolehlivé přestupy na autobusy a z autobusů,

Pokračovat ve čteníTéma: Zrychlení vlakového spojení Slatiňany-Chrudim-Pardubice”

Návrh: Vytvořit průchod z Klášterní ulice k Nádrži u nádraží

Prospělo by to zase trochu průchodnosti města, dostupnosti nádraží a také by vznikla hezká a klidná cesta na nádraží.

Vlastník pozemku je Pardubický kraj, který by mohl mít pochopení o projekt sloužící společného dobru.

Je to něco podobného, jako vznikl průchod kolem školní jídelny na původních pozemcích Spartaku.

Pokračovat ve čteníNávrh: Vytvořit průchod z Klášterní ulice k Nádrži u nádraží”

Návrh: Kolejové spojení Pardubice-hl.nádarží a Pardubice závodiště

Po rekonstrukci a rozšíření komunikace I/37 vedoucí přes koleje kolem nádraží je tato varianta již velmi málo pravděpodobná. Škoda.

A přitom podle historické vojenské mapy z 19. století zveřejněné na mapy.cz tam taková propojka dříve dokonce byla.

Pokračovat ve čteníNávrh: Kolejové spojení Pardubice-hl.nádarží a Pardubice závodiště

Studie proveditelnosti Ostřešanské spojky

SUDOP PRAHA a.s. vypracoval pro SŽDC dokument “Studie proveditelnosti Uzel Pardubice”, který byl schválen 9/2015. Studie se zabývala rekonstrukcí pardubického nádraží a případně trati Rosice n.L. – Slatiňany včetně možnosti vytvoření přímého napojení kolem nemocnice (Medlešická nebo Ostřešanská spojka)

  • varianta 1 – rekonstrukce stanice;
  • varianta 2 – rekonstrukce stanice + ostřešanská spojka;
  • varianta 3 – rekonstrukce stanice + ostrovní nástupiště č. 5;
  • varianta 4 – rekonstrukce stanice + ostrovní nástupiště č.

Pokračovat ve čtení “Studie proveditelnosti Ostřešanské spojky”

Návrh: Podpora vytvoření zastávky Pardubice-centrum

Do centra Pardubic (třída míru) to je 20 min z nádraží a 20 min ze zastávky Pardubičky. To je dost.

V kombinaci s Ostřešanskou/Medlešickou spojkou by se výrazně zrychlila doprava do centra Pardubic od jihu.

Pokud by sem zajížděly i vlaky od Hradce, pak i od severu.

Název by mohl být Pardubice – centrum nebo Pardubice – město.

Pokračovat ve čteníNávrh: Podpora vytvoření zastávky Pardubice-centrum”

Zajímavost projektu Ostřešanské spojky pro SŽDC poklesla hlavně kvůli vyšším nákladům

Ze zveřejněného dopisu Mgr. Františka Chabičovského, vedoucího oddělení drážního práva a legislativy SŽDC *1):

V letošním roce (5/2018) se provedl přepočet ekonomického hodnocení pro zmiňovanou variantu V4n (ze “Studie proveditelnosti Uzel Pardubice” z roku 2015 – pozn. red.), do kterého vstupovaly aktualizované investiční náklady ze záměru projektu (zvýšení z 2,047 mil. Kč na 3,952 mil. Kč dle CÚ 2018) a metodické změny výpočtu (jiná diskontní sazba, změna zůstatkové hodnoty, nové měrné ohodnocení finančních toků a další metodické úpravy dle aktuálně platné Rezortní metodiky). 

Pokračovat ve čtení “Zajímavost projektu Ostřešanské spojky pro SŽDC poklesla hlavně kvůli vyšším nákladům”

Jsme odsouzeni ke službám Českých drah v regionální dopravě na dalších 10 let

idnes: Obyvatele kraje budou dalších deset let vozit vlaky Českých drah

Monopolní přepravce obhájil svůj post na dalších 10 let. Firma Leo Express získala v Pardubickém kraji jen drobky – trať z Ústí nad Orlicí do Mlýnického Dvora a provoz navazující lokálky z Dolní Lipky do Hanušovic.

Obnovu regionálních vlaků ČD v kraji kompletně zaplatí kraj. Dále přispívá kraj na provoz průměrně 105 korun na kilometr, což ročně vyjde kolem 350 milionů korun.

Pokračovat ve čtení “Jsme odsouzeni ke službám Českých drah v regionální dopravě na dalších 10 let”