Návrh: Podpora výstavby Medlešické nebo Ostřešanské spojky

Bezúvraťové vlakové spojení Pardubic s Chrudimí a Slatiňany.

  • Samospráva města Chrudim nemá na stavbu velký vliv. Akorát musela v územním plánu zapracovat zásady kraje, kde to je.
  • Chrudim akorát nechce, aby se snížila dopravní obslužnost v jedné místní části, kterou projekt míjí, a dále Chrudim není pro verzi s náspy a také je třeba vyřešit křížení s obchvatem.
  • Větší vliv má stanovisko Ostřešan

Pokračovat ve čteníNávrh: Podpora výstavby Medlešické nebo Ostřešanské spojky”

Téma: Zrychlení vlakového spojení Slatiňany-Chrudim-Pardubice

Nejvíc cestujících obecně jezdí mezi největšími městy, což platí i pro cestující ze Slatiňan na ose Slatiňany-Chrudim-Pardubice, kde vedou zároveň koleje s pravidelnou železniční dopravou. Avšak využití vlakové dopravy je nízké, činí jen zlomek využití silnic, čímž se promarňuje potenciál železnice k odlehčení silnicím i parkovištím ve velkých městech.

Vlakovou dopravu činí méně atraktivní:

  1. dlouhá doba jízdy,
  2. umístění nádraží daleko od center v Pardubicích a Slatiňanech,
  3. nespolehlivé přestupy na autobusy a z autobusů,

Pokračovat ve čteníTéma: Zrychlení vlakového spojení Slatiňany-Chrudim-Pardubice”

Idnes: Ostřešany odmítají stavbu nové trati do Chrudimi

(nadpis použit z papírové verze, na internetu byl článek uveřejněn pod názvem: Trať zničí krajinu, stěžuje si obec a novou železnici do Chrudimi odmítá)

Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) chce vybudovat novou trať z Pardubic do Chrudimi, která povede přes Nemošice a Ostřešany. Obec Ostřešany však železnici odmítá. Není vyloučeno, že plán na její stavbu kvůli tomu ztroskotá.

Konec trati na Chrudim. V Pardubičkách se trať stočí na jih, ale u Nemošic...

Konec trati na Chrudim. V Pardubičkách se trať stočí na jih,

Pokračovat ve čtení “Idnes: Ostřešany odmítají stavbu nové trati do Chrudimi”

Volná evropská měsíční jízdenka pro 18ti-leté

Evropští lidovci v roce 2016 v Evropském parlamentu navrhli poskytnout měsíční jízdenku zdarma všem mladým, kteří právě dosáhli 18 ti let. Slibují si od toho, že umožnění cestování a poznávání světa lidem, kteří už z toho mají rozum, nemívají ještě velké závazky, ale nemají na to peníze.

V červnu 2018 proběhl zkušební projekt s nepatrným rozpočtem jen asi pro 20 tis. mladých lidí (z celkového počtu 4,5 mil), kteří měli být vybráni na základě vyplněného dotazníku o své cestě.

Pokračovat ve čtení “Volná evropská měsíční jízdenka pro 18ti-leté”

Návrh: Iniciovat vznik dalších parkovacích míst místo nevyužívaných zahrádek kolem nádražní budovy

Kolem nádraží se momentálně parkuje v rozporu s předpisy a tedy pravděpodobně ne zcela bezpečně na kraji kruhové silnice před nádražní budovou. Provoz chodců a aut se tím komplikuje.

Přitom prostor vlevo i vpravo od nádražní budovy je oplocen a využíván viditelně jen sporadicky jako jakási soukromá zeleň. Není ani příliš udržován, aby plnil funkci parku. Funkci parku stejně už plní zelené plochy mezi ulicemi, které byly nedávno poněkud upraveny.

Takže se nabízí aktuální zahrady změnit na parkoviště.

Pokračovat ve čteníNávrh: Iniciovat vznik dalších parkovacích míst místo nevyužívaných zahrádek kolem nádražní budovy”

Návrh: Vytvořit průchod z Klášterní ulice k Nádrži u nádraží

Prospělo by to zase trochu průchodnosti města, dostupnosti nádraží a také by vznikla hezká a klidná cesta na nádraží.

Vlastník pozemku je Pardubický kraj, který by mohl mít pochopení o projekt sloužící společného dobru.

Je to něco podobného, jako vznikl průchod kolem školní jídelny na původních pozemcích Spartaku.

Pokračovat ve čteníNávrh: Vytvořit průchod z Klášterní ulice k Nádrži u nádraží”

Návrh: Kolejové spojení Pardubice-hl.nádarží a Pardubice závodiště

Po rekonstrukci a rozšíření komunikace I/37 vedoucí přes koleje kolem nádraží je tato varianta již velmi málo pravděpodobná. Škoda.

A přitom podle historické vojenské mapy z 19. století zveřejněné na mapy.cz tam taková propojka dříve dokonce byla.

Pokračovat ve čteníNávrh: Kolejové spojení Pardubice-hl.nádarží a Pardubice závodiště

Studie proveditelnosti Ostřešanské spojky

SUDOP PRAHA a.s. vypracoval pro SŽDC dokument “Studie proveditelnosti Uzel Pardubice”, který byl schválen 9/2015. Studie se zabývala rekonstrukcí pardubického nádraží a případně trati Rosice n.L. – Slatiňany včetně možnosti vytvoření přímého napojení kolem nemocnice (Medlešická nebo Ostřešanská spojka)

  • varianta 1 – rekonstrukce stanice;
  • varianta 2 – rekonstrukce stanice + ostřešanská spojka;
  • varianta 3 – rekonstrukce stanice + ostrovní nástupiště č. 5;
  • varianta 4 – rekonstrukce stanice + ostrovní nástupiště č.

Pokračovat ve čtení “Studie proveditelnosti Ostřešanské spojky”