Návrh: Podpora výstavby Medlešické nebo Ostřešanské spojky

Bezúvraťové vlakové spojení Pardubic s Chrudimí a Slatiňany.

  • Samospráva města Chrudim nemá na stavbu velký vliv. Akorát musela v územním plánu zapracovat zásady kraje, kde to je.
  • Chrudim akorát nechce, aby se snížila dopravní obslužnost v jedné místní části, kterou projekt míjí, a dále Chrudim není pro verzi s náspy a také je třeba vyřešit křížení s obchvatem.
  • Větší vliv má stanovisko Ostřešan

Pokračovat ve čteníNávrh: Podpora výstavby Medlešické nebo Ostřešanské spojky”

Téma: Zrychlení vlakového spojení Slatiňany-Chrudim-Pardubice

Nejvíc cestujících obecně jezdí mezi největšími městy, což platí i pro cestující ze Slatiňan na ose Slatiňany-Chrudim-Pardubice, kde vedou zároveň koleje s pravidelnou železniční dopravou. Avšak využití vlakové dopravy je nízké, činí jen zlomek využití silnic, čímž se promarňuje potenciál železnice k odlehčení silnicím i parkovištím ve velkých městech.

Vlakovou dopravu činí méně atraktivní:

  1. dlouhá doba jízdy,
  2. umístění nádraží daleko od center v Pardubicích a Slatiňanech,
  3. nespolehlivé přestupy na autobusy a z autobusů,

Pokračovat ve čteníTéma: Zrychlení vlakového spojení Slatiňany-Chrudim-Pardubice”

Téma: Nádraží Slatiňany

Slatiňany leží na železniční trati 238 Rosice nad Labem – Havlíčkův Brod. Ve městě je jedno nádraží na východním okraji města. Nejčastějšími cíly jsou Chrudim, Pardubice (jak město tak přestup vlak na Brno nebo Prahu), Rosice nad Labem (přestup na Hradec Králové) a Hlinsko. Železniční doprava je však pouze nevýznamný mód dopravy kvůli umístění nádraží na okrajích měst ve Slatiňanech, v Pardubicích i Hlinsku bez tarifní nebo časové návaznosti na hromadnou dopravu a vlaky na koridoru,

Pokračovat ve čteníTéma: Nádraží Slatiňany”

Téma: Nebezpečné přecházení od nádražní budovy do Nádraží ulice

Před příjezdem a po odjezdu vlaku je kolem nádražní budovy a před branou Recyklingu zvýšený provoz chodců a aut. Vozovka před nádražím je zároveň dosti široká (dvojitá ulice rozdvojená parčíkem) znepřehledněná často zaparkovanými vozidly. Zvlášť večer a ráno mohou být chodci ohroženi projíždějícími auty.

Pokračovat ve čteníTéma: Nebezpečné přecházení od nádražní budovy do Nádraží ulice”

Návrh: Železniční zastávka Chrudim – u stadionu

Již roky se uvažuje o vybudování vlakové železniční zastávky v Chrudimi u stadionu. Obsluhovala by přilehlé sídliště, Tesco, nemocnici, sportovní areály a přilehlou základní a mateřskou školu.

Zastávka by mohla vzniknout hned za Tescem, se kterým by byla spojena krátkých chodníkem, a další chodník by vedl k hlavní silnici.

Město Chrudim vypracovalo studii proveditelnosti, ze které jsme vybrali situační plánek.

Studie z roku 2010 už počítá s plánovaným kruhovým objezdem a mostem přes koleje pro auta,

Pokračovat ve čteníNávrh: Železniční zastávka Chrudim – u stadionu”

Idnes: Ostřešany odmítají stavbu nové trati do Chrudimi

(nadpis použit z papírové verze, na internetu byl článek uveřejněn pod názvem: Trať zničí krajinu, stěžuje si obec a novou železnici do Chrudimi odmítá)

Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) chce vybudovat novou trať z Pardubic do Chrudimi, která povede přes Nemošice a Ostřešany. Obec Ostřešany však železnici odmítá. Není vyloučeno, že plán na její stavbu kvůli tomu ztroskotá.

Konec trati na Chrudim. V Pardubičkách se trať stočí na jih, ale u Nemošic...

Konec trati na Chrudim. V Pardubičkách se trať stočí na jih,

Pokračovat ve čtení “Idnes: Ostřešany odmítají stavbu nové trati do Chrudimi”

Volná evropská měsíční jízdenka pro 18ti-leté

Evropští lidovci v roce 2016 v Evropském parlamentu navrhli poskytnout měsíční jízdenku zdarma všem mladým, kteří právě dosáhli 18 ti let. Slibují si od toho, že umožnění cestování a poznávání světa lidem, kteří už z toho mají rozum, nemívají ještě velké závazky, ale nemají na to peníze.

V červnu 2018 proběhl zkušební projekt s nepatrným rozpočtem jen asi pro 20 tis. mladých lidí (z celkového počtu 4,5 mil), kteří měli být vybráni na základě vyplněného dotazníku o své cestě.

Pokračovat ve čtení “Volná evropská měsíční jízdenka pro 18ti-leté”

Návrh: Iniciovat vznik dalších parkovacích míst místo nevyužívaných zahrádek kolem nádražní budovy

Kolem nádraží se momentálně parkuje v rozporu s předpisy a tedy pravděpodobně ne zcela bezpečně na kraji kruhové silnice před nádražní budovou. Provoz chodců a aut se tím komplikuje.

Přitom prostor vlevo i vpravo od nádražní budovy je oplocen a využíván viditelně jen sporadicky jako jakási soukromá zeleň. Není ani příliš udržován, aby plnil funkci parku. Funkci parku stejně už plní zelené plochy mezi ulicemi, které byly nedávno poněkud upraveny.

Takže se nabízí aktuální zahrady změnit na parkoviště.

Pokračovat ve čteníNávrh: Iniciovat vznik dalších parkovacích míst místo nevyužívaných zahrádek kolem nádražní budovy”