Téma: Pasport veřejného osvětlení

Pasport veřejného osvětlení slouží k evidenci příslušných zařízení (rozvaděče všeho druhu, pojistkové skříně, kabely, vedení,  sloupy, svítidla).

Díky dobře vedené evidenci se snáze plánuje údržba a rozvoj. Nemusí se nutné obnovovat jen to, co náhodou někdo uvidí nebo nač si někdo stěžuje, ale třeba podle stáří, stavu, typu a účinnosti svítidel apod.

Pokračovat ve čteníTéma: Pasport veřejného osvětlení”

Téma: Rekonstrukce VO v části TGM za úřadem směrem na Chrudim

Byl schválen záměr a situační výkres realizace VO v severní části ulice T.G.M., typ svídla iGuzzini A1-V15 typ WOW a dvoustupňové stožáry KOOPERATIVA dle situačního výkresu ze září 2019.

Nová svítidla jsou na výkresu níže označena písmenem A. Bude instalováno 15 stožárů a 16 svítidel. Původní svítidla se zruší.

Pokračovat ve čteníTéma: Rekonstrukce VO v části TGM za úřadem směrem na Chrudim”

Téma: Rekonstrukce VO v ul. Schmoranzova

Stávající veřejné osvětlení v ulici Schmoranzova je dožilé a nevyhovující. Na základě této skutečnosti Rada města schválila předložený návrh situačního výkresu na rekonstrukci stávajícího veřejného osvětlení v ulici Schmoranzova, a to od kruhového objezdu (šišáku) až k železničnímu přejezdu. Záměr spočívá v pořízení 10-ti nových osvětlovacích těles včetně sloupů a jejich nového rozmístění v souladu s platnou legislativou včetně položení nového rozvodu zemního kabelového vedení.
Jedná se o svítidla LED, které nevytvářejí světelný smog,

Pokračovat ve čteníTéma: Rekonstrukce VO v ul. Schmoranzova”

Téma: VO ve Škrovádu – II. etapa – Škrovádská

Škrovádská ulice včetně přilehlých ulic – směr od návsi vpravo

RM schválila zadání PD

Na veřejné osvětlení ve Škrovádské ulici budou použita svítidla
od společnosti iGuzzini – typ Wow. Na veřejné osvětlení v přilehlých ulicích budou použita svítidla od společnosti iGuzzini – typ Street

    LED svítidla iGuzziny Street

 

Pokračovat ve čteníTéma: VO ve Škrovádu – II. etapa – Škrovádská”

Téma: Údržba a ochrana sloupů veřejného osvětlení

Udržovaný sloup vydrží třeba 50 let, jednou za 5 let je potřeba ho očistit a natřít, což může stát kolem 1000 Kč včetně techniky. Takže rok udržovaného sloupu vyjde 250 Kč na nákupu a 200 Kč na údržbě, tedy celkem 450 Kč.

Nahrazení sloupu (bez svítidla) stojí kolem 13 tis. Kč. Neudržovaný sloup je za 15 let na výměnu. Tedy rok života neudržovaného sloupu stojí kolem 850 tis. Kč a posledních 5 let koukáme na rezatý ošklivý sloup.

Pokračovat ve čteníTéma: Údržba a ochrana sloupů veřejného osvětlení”

Téma: VO-PD na Starém náměstí, v Raisově a Šmeralově ulici

Pro osvětlení řešeného území je navrženo 32 světelných míst se svítidly LED.

Ocelové, bezpatkové sloupy o výšce 4 – 6 m budou umístěny podél vozovky v zeleném pásu, případně chodníku. Sloupy VO budou osazeny do betonových pouzdrových základů. Sloupy umístěné do chodníku budou postaveny tak, aby byla zachována průchodná šířka chodníku min. 0,9 m. U všech sloupů musí být dodržena minimální vzdálenost sloupu od krajnice vozovky 0,5 m.

V ulici Šmeralově budou sloupy VO umístěny ke krajnici vozovky s přisazením k podezdívce oplocení.

Pokračovat ve čteníTéma: VO-PD na Starém náměstí, v Raisově a Šmeralově ulici”

Téma: Kulová svítidla

Ve Slatiňanech se po roce 2000 začaly plošně umísťovat kulová svítidla Jermad koule, předřadník Decor 70W (existuji i polokoule se stínítkem, ale my máme plné koule; materiál PE (polyethylen)) s mléčným stínítkem. Koule jsou možná estetické, ale technicky nevhodné:

Stínítko bývalo původně s polyethylenu, což byl sice nerozbitný materiál, ale měl velké ztráty v průchodu světla a snadno se deformoval (po pádu na zem se koule promáčkne). Pozdější typy (po roce 2010) jsou z jiného plastu,

Pokračovat ve čteníTéma: Kulová svítidla”

Téma: Zefektivnění veřejného osvětlení

Architektovi je nutno zadat, aby svítidla byla účinná (tedy většina vyzářené energie osvětlovala ulici) a levná, aby cena nezhatila rekonstrukci (samotného ho to totiž pravděpodobně nenapadne, jako u těch koulí), příjemný odstín pokud lze (u LED nebo rtuťových výbojek lze požadovat teplou bílou a není to ani dražší).

Svítivost a to ostatní musí být podle jakési normy.

Pokračovat ve čteníTéma: Zefektivnění veřejného osvětlení”