Téma: Veřejné osvětlení v ulici K Vlčnovu (od TGM ke kolejím)

Rada diskutovala nad cenovou nabídkou na zakázku stavby Veřejné osvětlení v ul. K Vlčnovu (část od křižovatky ke kolejím). Vzhledem k tomu, že se do soutěže přihlásil pouze jeden uchazeč s cenou 529 101 Kč vč. DPH, došlo k rozhodnutí o zrušení soutěže a její opětovné vypsání.*

Pokračovat ve čteníTéma: Veřejné osvětlení v ulici K Vlčnovu (od TGM ke kolejím)“

Téma: Rekonstrukce veřejného osvětlení v Nádražní ulici od nádraží ke Švermově

Rada města Slatiňany 15. 6. 2022 dorozpočtovala 32 800 Kč na zpracování  dokumentace pro provedení stavby.*

Nyní máme zpracovanou PD a probíhá výběr zhotovitele na rekonstrukci VO, jelikož je v havarijním stavu a už hrozí, že nedostaneme revizi. Dále pak je to nutné z hlediska ulice Klášterní a Švermova, aby mohly ulice bezproblémově svítit, tak se vše musí propojit. V Nádražní děláme sloupy a chceme zadat studii v intencích koncepce dopravy. Takže pokud budeme na radnici po volbách,

Pokračovat ve čteníTéma: Rekonstrukce veřejného osvětlení v Nádražní ulici od nádraží ke Švermově“

Téma: Úprava veřejného osvětlení – Farská ulice

Rada schválila zadávací podmínky a zadávací dokumentaci veřejné soutěže na výběr dodavatele akce „Úprava veřejného osvětlení – Farská ulice, Slatiňany“. Prostředky vyčleněné na tuto akci v rozpočtu města činí 700 000 Kč s DPH.*

Pokračovat ve čteníTéma: Úprava veřejného osvětlení – Farská ulice“

Téma: Nové veřejné osvětlení v nové ulici v Trpišově

Město instaluje 10 lamp VO. * dle jednotné koncepce osvětlení města – typ iGuzzini street do ulice, kterou si vybudovali stavebníci sami.

Výkres je zpracován stavebníky a byl podkladem pro stavební řízení a povolení. Zveřejněn tudíž nebyl na stránkách města, jelikož nebyl pořízen z rozpočtu města a jednalo se o soukromou investici do PD a následné vybudování infrastruktury (kabelové vedení, silnice).*

 

Pokračovat ve čteníTéma: Nové veřejné osvětlení v nové ulici v Trpišově“

Téma: Nové osvětlení do zbytku Klášterní a Švermovy ulice

Rekonstrukce veřejného osvětlení ve zbývající části ulice Klášterní, a to od křižovatky s ulicí Tyršova až na její konec. Jedná se o 9 nových lamp LED včetně sloupů, u kterých lze regulovat kužel dopadu světla a intenzitu svícení.

Projektová kancelář: Ing. Radim Loukota, Pardubice a Miroslav Suchý, Chrudim; Finanční rozpočet projektu 3,8 mil.Kč; Plánovaný termín započetí 7-8/2021 *

V ulici Švermova bude nových 30 osvětlovacích těles včetně sloupů.

Pokračovat ve čteníTéma: Nové osvětlení do zbytku Klášterní a Švermovy ulice“