Téma: Historie Švýcárny

Historie

Švýcárna vznikla jako salaš v polovině 19. století přestavbou myslivny nedaleko původní hájenky jižně od zámeckého parku. Myslivna postavená po roce 1839 měla sloužit pro občasný pobyt panstva v přírodním prostředí. Švýcárna se stala jedním z romantických prvků doplňujících auerspergské sídlo ve Slatiňanech za Vincence Karla Auersperga, inspirovaného jeho cestou do Anglie v roce 1837.

Rekonstrukce Švýcárny stála přes 30 milionů Kč, většina byla z dotace, při které kraj největším městům nabídl 30 milionů na rozvoj –

Pokračovat ve čteníTéma: Historie Švýcárny“

Téma: Chalupářská ulice v Trpišově

Přímo v Trpišově vede údolím Slavického potoku ulice se starými i novými domečky a chatami. V Územním plánu je vedena jako rekrační oblast, ačkoliv je součást intravilánu místní části.

Zastupitelstvo zamítlo námitku na převedení na plochy na bydlení s odůvodněním, že o to má zájem pouze jeden z majitelů.*

Pokračovat ve čteníTéma: Chalupářská ulice v Trpišově“

Téma: Zelené střechy

Zelená střecha je povrchem (rovným nebo šikmým), který plní funkci střechy a je pokryt vegetací (zcela nebo částečně). Vegetace je vysazena do substrátu (hlíny, humusu), který je nanesen na hydroizolační vrstvu. Za zelenou střechu se v tomto pojetí tašky nebo šindely natřené barvou nazeleno. Při realizaci větší plochy lze uvažovat i o založení střešní zahrady (s pěstováním zeleniny, okrasných záhonů květin nebo stromů).

Zelené střechy mají své přínosy v oblasti ochrany životního prostředí,

Pokračovat ve čteníTéma: Zelené střechy“

Téma: Nepovolené stavby

Jestliže stavební úřad zjistí nepovolenou stavební činnost, měl by vůči stavebníkovi postupovat rázně, jak mu ukládá zákon. Zejména by neměl připustit, aby nepovolená výstavba pokračovala. Liknavý přístup, kdy neukázněnému stavebníkovi není z moci úřední zabráněno v pokračování a celkovém dokončení nepovolené stavby, je špatným signálem pro společnost a může vést k názoru, že zákony, a především úřady, neměří všem stejně. *

Pokračovat ve čteníTéma: Nepovolené stavby“

Téma: Cukrovar – historická budova

Historie

O historii dnes již zrušeného cukrovaru situovaného v extravilánu města byly autorem napsány dva články do CHVL (Chrudimské vlastivědné listy) č. 1 a 2 z roku 1999. Vyjímáme z nich zajímavé informace, mapující průběh 110 let trvání závodu (obr. č 1 a 2 ).

Pokračovat ve čteníTéma: Cukrovar – historická budova“

Téma: Historie Vrchlického návrší a Mariánského sloupu

Návrší se nachází jižně od zámeckého parku, nad třešňovým sadem a lidé z okolí sem často chodí na procházky, protože si zde můžou sednout v altánku a užívat si výhled do kraje, který je opravdu úchvatný.

Jaroslav Vrchlický

Jaroslav Vrchlický (1853-1912) byl významný český spisovatel, básník a dramatik, který ve Slatiňanech opakovaně pobýval. Jednou zde náhodou zastavil a v  obci se mu tak zalíbilo, že zde trávil každé univerzitní prázdniny mezi lety 1890 až 1909 i s rodinou,

Pokračovat ve čteníTéma: Historie Vrchlického návrší a Mariánského sloupu“

Téma: Katolická fara

Římskokatolická fara se nachází naproti farnímu kostelu sv. Martina. Patří farnosti a má v ní byt místní ŘK farář. Dále je v ní společenská farní místnost. Na farní zahradě, která přiléhá k budově, se používá k pěstování květin na výzdobu kostela, využívá ji farář jako příslušenství k bytu a dále slouží na společenské akce farnosti. K tomu účelu zde byl v roce 2018 vystavěn dřevěný altán.

společenská farní akce na farní zahradě

Dnešní fara č.p.

Pokračovat ve čteníTéma: Katolická fara“

Téma: Zachování historicky cenných částí starých budov

Město Slatiňany leží v regionu, jehož stavební tradice ve velké míře využívala blízké lomy na pískovec ve Škrovádu, a to již od 16. století do poloviny století dvacátého. Tyto lomy jsou dnes uzavřeny a při obnově nejen historických objektů je prakticky nemožné škrovádský pískovec v současnosti získat. V minulosti byl tento pískovec využit například na stavbu slatiňanského zámku, kostela, stájí, mostu knížete Auersperga, tarasních zdí na nábřeží Chrudimky, různých hospodářských budov, obydlí, bran, zdí, chrámů v Chrudimi či barokního morového sloupu na tamním Resselově náměstí.

Pokračovat ve čteníTéma: Zachování historicky cenných částí starých budov“