Téma: Další (ne)závislé informační weby v našem regionu

Informační média pro lokální informace pro Slatiňany a okolí

Inspirativní deníky z jiných regionů

 • Českotřebovský deník – 

Pokračovat ve čteníTéma: Další (ne)závislé informační weby v našem regionu”

Téma: Římskokatolická farnost Slatiňany

Římsko-katolická (ŘK) církev ve Slatiňanech. Slatiňanská farnost spravuje kostel sv. Martina u zámku, farář nebo administrátor farnosti sídlí na faře proti tomuto kostelu. Tent kněz zároveň spravuje farnosti v Bítovanech a Žumberku.

Roku 1801 byla ve Slatiňanech zřízena lokálie obsazená paterem V. Sklenářem. Roku 1857 byla lokálie povýšena na farnost.*1

Pokračovat ve čteníTéma: Římskokatolická farnost Slatiňany”

Téma: MAS Chrudimsko, z.s.

Místní akční skupina Chrudimsko byla založena v roce 2013 s cílem podporovat udržitelný rozvoj svého území. Formou je občanské sdružení s IČ: 1268279.

 • Kancelář a sídlo MAS:
  Resselovo náměstí 77, 3. patro
  537 01 Chrudim
 • Telefon: 469 657 471
  Šárka Trunečková, předsedkyně MAS; tel: 737 770 811; e-mail
  sarka.truneckovachrudim-city.cz
 • Jana Harvánková – jana.harvankovachrudim-city.cz (odbor územního plánování a regionálního rozvoje MěÚ Chrudim)

Pokračovat ve čteníTéma: MAS Chrudimsko, z.s.”

Téma: Klub Paprsek

Klub Paprsek je spolek rodičů a dětí ze Slatiňan a okolí. Klub vznikl v lednu 2003 z iniciativy několika rodičů.

Hlavní náplní je:

 • realizace pravidelných společných aktivit (cvičení s dětmi ve sportovní hale, tvořivě-hravé odpoledne v mateřské škole)
 • organizace dalších akcí a programů pro rodiče a děti (lampionový průvod, drakiáda, návštěvy divadla, návštěvy knihovny, Mikulášské cvičení, ekologicky zaměřené edukativní programy, program na dopravním hřišti,

Pokračovat ve čteníTéma: Klub Paprsek”

Zpráva o činnosti skautů ve Slatiňanech za rok 2018

Z činnosti spolku Junák – český skaut, středisko Slatiňany, z.s.        2018

V roce 2018 pracovalo středisko Junáka Slatiňany se 250 členy v deseti oddílech, z nichž se některé dále dělí na menší družiny. V této zprávě upozorním pouze na výraznější akce střediska. 

Zimní akce
Zimní expedice na „trojmoří“

V rámci klubu rodinného skautingu Makom podnikáme již řadu let průzkumné expedice do různých částí naší země. Postupně prozkoumáváme jednotlivé chráněné krajinné oblasti,

Pokračovat ve čtení “Zpráva o činnosti skautů ve Slatiňanech za rok 2018”

Téma: Farní charita Chrudim

Nezisková organizace Farní charita Chrudim byla zřízena Diecézní katolickou charitou Hradec Králové, která spadá pod Charitu ČR s působností po celé zemi. Na mezinárodní úrovni je Charita ČR členem sítě Caritas Internationalis  a Caritas Europa a také partnerem OSN, Generálního ředitelství ECHO při Evropské unii a dalších mezinárodních neziskových organizací. V českém prostředí spolupracuje Charita ČR s dalšími partnery zejména z neziskového sektoru. Je například členem Českého fóra pro rozvojovou spolupráci či Konsorcia nevládních organizací pracujících s migranty v ČR.

Pokračovat ve čteníTéma: Farní charita Chrudim”