Téma: Další (ne)závislé informační weby v našem regionu

Inspirativní deníky z jiných regionů

  • Českotřebovský deník – http://zpravodaj.probit.cz/ – internetový deník provozovaný panem Mikoleckým již od roku 1998, vychází i papírově
  • Litomyšlská Lilie –

Pokračovat ve čteníTéma: Další (ne)závislé informační weby v našem regionu”

Zpráva o činnosti skautů ve Slatiňanech za rok 2018

Z činnosti spolku Junák – český skaut, středisko Slatiňany, z.s.        2018

V roce 2018 pracovalo středisko Junáka Slatiňany se 250 členy v deseti oddílech, z nichž se některé dále dělí na menší družiny. V této zprávě upozorním pouze na výraznější akce střediska. 

Zimní akce
Zimní expedice na „trojmoří“

V rámci klubu rodinného skautingu Makom podnikáme již řadu let průzkumné expedice do různých částí naší země. Postupně prozkoumáváme jednotlivé chráněné krajinné oblasti,

Pokračovat ve čtení “Zpráva o činnosti skautů ve Slatiňanech za rok 2018”

Téma: Farní charita Chrudim

Nezisková organizace Farní charita Chrudim byla zřízena Diecézní katolickou charitou Hradec Králové, která spadá pod Charitu ČR s působností po celé zemi. Na mezinárodní úrovni je Charita ČR členem sítě Caritas Internationalis  a Caritas Europa a také partnerem OSN, Generálního ředitelství ECHO při Evropské unii a dalších mezinárodních neziskových organizací. V českém prostředí spolupracuje Charita ČR s dalšími partnery zejména z neziskového sektoru. Je například členem Českého fóra pro rozvojovou spolupráci či Konsorcia nevládních organizací pracujících s migranty v ČR.

Pokračovat ve čteníTéma: Farní charita Chrudim”