Další způsoby varování obyvatelstva IZS

Hlasová informace

Obyvatelstvo může být následně informováno i sdělovacími prostředky (rozhlasem, televizí, místním rozhlasem), tzv. mluvícími sirénami, vozidly složek integrovaného záchranného systému nebo jiným způsobem o tom, co se stalo a co se má v takovém případě dělat.

Ač je tísňové informování primárně spojeno s varovným signálem z výše uvedených „koncových prvků varování“, je doplněno dalšími způsoby:

 1. rozhlasové vysílání
 2. osobní vyhlášení
 3. městské/obecní/objektové rozhlasy prostřednictvím mikrofonu.
 4. rozesílání SMS textových zpráv
  1. v České republice řada měst a obcí používá databázi telefonních čísel příjemců zpráv s tísňovými informacemi. Byť je toto řešení relativně jednodušší než řešení podle principu druhého, a tudíž poměrně jednoduše dostupné i pro malé provozovatele, jeho úskalím je správa databází čísel. Pokud přihlášení příjemci neaktualizují svá telefonní čísla při jejich změnách či se neodhlásí při přestěhování apod., může se stát, že v databázi bude až 50 % nefunkčních čísel (praktický poznatek z několika měst). U nás takto funguje Mobilní rozhlas.
  2. Druhý princip využívá faktu, že systémy mobilních operátorů znají telefonní čísla přístrojů v okruhu signálového pokrytí jednotlivými buňkami základnových stanic. Bylo-li by potřeba, informace by byly šířeny na všechny telefony v buňkách na ohroženém území. Toto řešení vyžaduje úzkou vazbu s mobilními operátory a jejich technologiemi.
 5. Internet
  1. Stále významnější roli v tísňovém informování obyvatelstva budou s postupem času hrát specializované aplikace pro mobilní zařízení (u nás Mobilní rozhlas)
  2. Sociální sítě (u nás městský facebook).
  3. informační kanály RSS, které předávají informace do programů v počítačích nebo mobilních zařízeních, tzv. RSS čteček. [MORE]Na pracovišti varování obyvatelstva Institutu ochrany obyvatelstva (IOO) byl navržen, vyvinut a úspěšně otestován editor tísňových informací pro RSS informační kanály s názvem ETIRSS. Editor, určený především pro využívání obcemi.

123

 1. hzscr.cz: Varování obyvatelstva v České republice 26.9.2017[]
 2. hzscr.cz: Časopis 112 ROČNÍK XIX ČÍSLO 10/2020 []
 3. blog.idnes.cz: RSS čtečka může zachraňovat životy 23.10.2016[]

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.