Jak dál s údržbou města?

Jistě nejen mě, ale i mnohé z vás trápí čistota a vzhled našeho města. Minulé volební období jsme řešili nejen mnohé stížnosti vás, občanů, ale i z vlastní iniciativy jsem společně s Marii Málkovou navrhovali řešení, jak neutěšený stav zlepšit, což je i písemně zaznamenáno v zápisech z jednání rad města. Někteří z vás si ještě vzpomenou na uklizené Slatiňany v době, kdy byla paní Marie Málková starostkou.

Musím se tedy ohradit proti slovům pana starosty a místostarosty v zářijových Ozvěnách, kde uvedli, že jsem údržbu neřešil. Navrhovali jsme změnu systému řízení a organizace práce údržby s jednoznačným stanovením priorit, konkrétní zodpovědnosti každého pracovníka nebo skupin za jednotlivé úseky (vymezené rajóny) a určení časové náročnosti na jednotlivé činnosti. Zároveň jsme chtěli, aby údržbu řídil vedoucí, který bude se svými zaměstnanci pracovat v terénu a jejich činnost důsledně kontrolovat a spravedlivě hodnotit. Měli jsme představu menšího počtu zaměstnanců s lepším platovým ohodnocením. Podotýkám, že kritika údržby nebyla namířena na pracovité zaměstnance, jejichž práce si vážím, protože je náročná, pokud se vykonává řádně.

Bohužel se nám mnoho věcí včetně personální změny ve vedení údržby prosadit nepodařilo, protože jsme byli zastoupeni v Radě pouze třemi hlasy ze sedmi a náš tehdejší koaliční partner měl jiný pohled na věc, což je v demokracii ovšem legitimní.

Nové vedení města si sice vzalo zlepšení práce údržby jako jednu z priorit ovšem cestou změny dle mého názoru není navyšování rozpočtu a počtu zaměstnanců. Objem platů z rozpočtu města na údržbu vzrostl o 16 % oproti rozpočtu roku 2022 a to na částku 6,2 mil. Kč vč. pojistného. Také počet zaměstnanců k 1. 7. 2023 činil celkem 17 zaměstnanců s vedoucím údržby s celkovými úvazky 14,46. Řešením už vůbec není i s ohledem na daňového poplatníka nově stanovení fakticky dvou vedoucích, kdy stávající vedoucí údržby je ponechán ve funkci a k němu je ustanoven další, který má oprávnění kontrolovat práci ostatních v terénu.

Nelze se též upínat na to, že nákup komunálního vozu za 5,5 mil. Kč, který je prezentován radnicí jako náhrada za stávající multikáru, vyřeší kvalitu údržby. Nákup takto drahého automobilu prohloubí už tak vysoký deficit rozpočtu na mínus 25 mil. Kč a mrzí mě, že radnice nevyužila vypsané dotační tituly na pořízení různých komunálních vozidel na elektropohon, jak to učinili v tomto roce jiná města a obce.

Dle dosavadních zkušeností je tak na zváženou, na kolik je výhodné neustále navyšovat počet zaměstnanců údržby a tím i rozpočet, nebo raději některé činnosti v úklidu, sekání trávy či jiné nezadat externě firmě či živnostníkovi.

Doufám, že má slova bude vedení města považovat za konstruktivní s cílem zlepšit vzhled a pořádek ve městě.

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.