Téma: Územní studie veřejných prostranství

Územní studie, která by měla být základním materiálem pro uspořádání veřejných prostranství. Řeší především

  • uspořádání ploch včetně zásad pro materiálové řešení,
  • koncepci zeleně,
  • pravidla pro rozmístění prvků drobné architektury, mobiliáře a potřebného technického vybavení,
  • sjednocení pravidel pro umisťování prvků ve veřejném prostoru (informační a reklamní zařízení) a
  • provázanost s územním plánem města.

Pokračovat ve čteníTéma: Územní studie veřejných prostranství“

Téma: Dlouhodobě odstavená vozidla na ulicích

Stávající legislativa udává, že pokud má být auto prohlášeno za vrak, musí vykazovat zjevnou nezpůsobilost k provozu. Tím se rozumí vozy, které jsou od základu ohořelé, chybí jim motor nebo značná část karoserie. Na vozy, které tyto podmínky nesplňují, ale na první pohled už roky na silnici nestály, se zákon nevztahuje. Města a obce je tak musí nechat tam, kde jsou.

Pokračovat ve čteníTéma: Dlouhodobě odstavená vozidla na ulicích“

Téma: Technické služby Chrudim

Technické služby Chrudim 2000 spol. s r. o. (TS Chrudim) zastupují jednatelé, a dále zde působí dozorčí rada. Zakladatelem a jediným společníkem je Město Chrudim. Zabývají se především poskytováním veřejně prospěšných služeb jako celku a zaměstnávají v průměru 60 – 70 zaměstnanců.

Pokračovat ve čteníTéma: Technické služby Chrudim“

Téma: Polepená městská zařízení

Mnohým se jistě nelíbí polepené sloupy, lampy, koše, zastávky, zábradlí, lavičky apod. samolepkami a plakáty. Říká se, že prostředí, ve kterém se pohybujeme, nás ovlivňuje. Že i když si to třeba přímo neuvědomujeme, tak i „hezké“ okolí může trochu pomoci „dobré“ náladě.

Pokračovat ve čteníTéma: Polepená městská zařízení“

Téma: Odpadkové koše

Odpadkové koše pomáhají udržovat čistotu města. Slouží mimo jiné…

  • turistům, kteří si nechtějí odpadky vozit domů
  • pejskařům, kteří nenechávají výkaly na ulicích
  • komukoliv dalšímu, kdo vyprodukuje během chůze nějaký odpadek a nechce se mu ho nosit s sebou

Podle tohoto by měl být zvažován vzhled košů, rozmístění a četnost vyvážení.

Obsah košů se bere jako směsný odpad, nikdo už ho dál netřídí, takže větší recyklovatelné odpady (např.

Pokračovat ve čteníTéma: Odpadkové koše“

Zapomenuté suché větvě po těžbě v Olšině už jsou na hromadě

V den voleb čekalo škrováďáky příjmené překvapení: Čtvrt roku po těžbě a měsíc a půl po nahlášení na město byly „zapomenuté“ větve v Olšině naházeny na jednu hromadu. Silnější kusy si již před tím průběžně rozebrali občané do krbů.

Pokračovat ve čtení „Zapomenuté suché větvě po těžbě v Olšině už jsou na hromadě“

Spáry v chodnících a ulicích zarůstající plevelem – článek Ozvěny

Se svobodou a vyšší životní úrovní u nás obce řeší věci, které by před 50-ti lety snad ani nenapadlo nikoho po obecním úřadu požadovat – např. byliny vyrůstající ze spár a prasklin v chodnících a silnicích.

Ve Slatiňanech se v současnosti likviduje plevel herbicidem

Pokračovat ve čtení „Spáry v chodnících a ulicích zarůstající plevelem – článek Ozvěny“

Téma: Spáry v chodnících a ulicích zarůstající plevelem

Ve Slatiňanech se v současnosti likviduje plevel herbicidem Clinic, který má podobné složení jako Roundup. Ročně se rozstříká po ulicích města ca. 140 litrů koncentrátu tohoto totálního herbicidu (patřičně rozředěného)

Údržba našeho města zkoušela vypalování plevele v roce 2018, ale nesetkalo se s příznivým přijetím občanů, proto od něho bylo upuštěno. Přitom efekt je podle vedoucího údržby (MV osobně) města srovnatelný s tímto herbicien, tj.

Pokračovat ve čteníTéma: Spáry v chodnících a ulicích zarůstající plevelem“