KDU-ČSL – volební program 2014

Vážení spoluobčané — voliči, opět se blíží čas voleb. KDU — ČSL je připravena podílet se na dalším pozitivním rozvoji našeho města. Naši kandidáti jsou připraveni sloužit společné Věci a proto chtějí požádat o Váš hlas.

Zásady naší činnosti pro volební období 2014 — 2018

 1. Rozumně stanovit potřeby města a uvážlivě sestavit rozpočet pro jednotlivé roky.
 2. Chceme iniciovat a podporovat akce vedoucí k prohloubení morální výchovy dětí a mládeže.

V oblasti školství, tělovýchovy budeme:

 • hledat možnosti k navýšení výdajů ve školstv
 • hledat možnosti zajištění předškolního
 • vzdělávání pro více dětí
 • podporovat školní zájezdy do zahraničí a výměnné pobyty žáků
 • i nadále podporovat akce k oživení kulturního života našeho města a využívat vhodné prostory, společenský dům, sokolovna, státní zámek, ZUS, MěU
 • podporovat organizace, které se starají o smysluplné využití volného času dětí a mládeže
 • prosazovat zachování příznivých podmínek při využívání společenského domu pro jednotlivé organizace
 • se snažit o zlepšení finanční podpory k činnosti tělovýchovných organizací

V oblasti sociální budeme:

 • dbát o zlepšování péče o důstojný život nemocných a starých občanů
 • hledat možnosti nové bytové výstavby
 • podporovat zapojení nezaměstnaných na úklidu našeho města

V oblasti rozvoje města a ekologie budeme:

 • podporovat realizaci silničního obchvatu Slatiňan
 • věnovat větší péči údržbě vozovek a chodníků
 • podporovat stanovení neděle, jako dne klidu
 • podporovat instalaci odpadkových košů tam, kde dosud chybí
 • podporovat zapojení firem do společenského života města
 • podporovat instalování veřejného osvětlení do neosvětlených ulic města i místních částí
 • podporovat zvýšený dohled Policie CR nad bezpečností občanů a jejich majetku a majetku organizací
 • usilovat o to, aby bylo ve městě více laviček, zejména v ulicích vedoucích k nádraží, s ohledem na staré občany

Našim cílem je spokojený občan a snahou našich kandidátů v případě zvolení bude nezklamat důvěru svých voličů.

Kandidáti KDU-ČSL

Kandidáti

Kandidáti pro komunální volby ve Slatiňanech 10. a 11. října 2014

1. Dominik Pavliš, 38 let, technicko-hospodářský pracovník, Slatiňany, bez politické příslušnosti
2. Ing. Petr Kubeš, 28 let, konstruktér, Slatiňany, bez politické příslušnosti
3. Alena Pavlišová, 60, důchodkyně, Slatiňany, KDU-ČSL
4. Bc. Monika Smehlíková, 45 let, sociální pracovnice, Slatiňany, bez politické příslušnosti
5. Ing. Ondřej Jochec, 42 let, učitel. Slatiňany, bez politické příslušnosti
6. MUDr. Olga Půlpánova, 47, zubní lékařka, Slatiňany. bez politické příslušnosti
7. Markéta Růžova, 38 let, zdravotní sestra, Slatiňany, KDU-ČSL
8. Ing. Jiří Mayer, 43 let, vedoucí vývoje elektro, Slatiňany, bez politické příslušnosti
9. Bc. Dana Harsova, 43 let, oční optik, Slatiňany, bez politické příslušnosti
10. Tereza Kučerová, 19 let, studentka pardubické konzervatoře, Slatiňany, bez politické příslušnosti
11. Mgr. Markéta Koblížková, 37 let, učitelka, tě. MD, Slatiňany-Škrovád, bez politické příslušnosti
12. Mgr. Hedvika Jochcová, 36 let, učitelka, Slatiňany, bez politické příslušnosti
13. Martin Tejnecký, 35 let, pojišťovací zprostředkovatel, Slatiňany, bez politické příslušnosti
14. Bc. Zdeňka Rehořová, 66 let, důchodkyně, Slatiňany, KDU-ČSL
15. Ing. Eliška Mayerová, 43 let, inženýr elektro, Slatiňany, bez politické příslušnosti
16. Martin Douša, 53 let, vedoucí servisu, Slatiňariy, bez politické příslušnosti
17. Jitka Sottová, 42 let, učitelka. Slatiňany, bez politické příslušnosti
18. Jiří Pavliš, 62 let, hlídač. Slatiňany, bez politické příslušnosti
19. Ivana Vaníčková, 66 let, důchodkyně, Slatiňany, KDU-ČSL‘
20. Stanislava Kučerová, 42 let, šička, Slatiňany, bez politické příslušnosti
21. Marie Kyselová, 75 let, důchodkyně, Slatíňany, KDU-ČSL

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.