Město připravuje soutěž na opravu sesutého náhona u Modely

Rada schválila zadávací podmínky a zadávací dokumentaci veřejné soutěže
na  výběr dodavatele akce „Oprava opěrné stěny a  koryta náhonu Kabeláčova mlýnu ve Slatiňanech“. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je cca 2 500 000 Kč s DPH.1

Na základě zprávy hodnotící komise o hodnocení nabídek a posouzení podmínek účasti veřejné zakázky malého rozsahu na opravu opěrné stěny a koryta náhonu Kabeláčova mlýnu Rada města vybrala jako dodavatele společnost GEOGARD s.r.o., která podala nabídku s cenou ve výši 2 411 492 Kč včetně DPH.2

  1. Rada města Slatiňany projednala na 126. schůzi – slatinak.cz[]
  2. Rada města Slatiňany projednala na 128. schůzi – slatinak.cz[]

Událost

param = modela_mil 2.4 oprava zdi

wpcf-nadpis = 25133

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.