Téma: Městská policie ve Slatiňanech

Ve Slatiňanech působí Městská policie Chrudim na základě veřejnoprávní smlouvy z roku 2005 *1. Městská policie Chrudim má na území města Slatiňany stejné pravomoci jako v Chrudimi. Veřejnoprávní smlouvou mezi městy Slatiňany a Chrudim jsou dány podmínky využívání policie, nikoli její pravomoci. Pravomoci policie jsou stanoveny zákonem číslo 553 z roku 1991 O obecní policii. *3

MP Chrudim zřídilo Město Chrudim, zaměstnává dvacet dva strážníků a pět civilních zaměstnanců obsluhující operační středisko a dvě administrativní pracovnice.*2

V letošním rozpočtu města Slatiňany na rok 2019 je vyčleněno na použití Městské policie Chrudim 200 000,- Kč. Peníze vybrané na pokutách na místě ve Slatiňanech se dělí, podle smlouvy, s Chrudimí na půl. Pokud dojde ke správnímu řízení, toto vede Chrudim a výtěžek jde do Chrudimi.*3

Cenu hodinového poplatku za činnost policisty od r. 2020 činí 350 Kč/h.

Jeden komentář u “Téma: Městská policie ve Slatiňanech”

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.