Možné dotace na přestavbu Modely

Část zastupitelů a radních doufá, že se podaří zrealizovat stavba nového kulturního a společenského centra s knihovnou z areálu zrušené Modely pod zámkem. Předpokládané náklady jsou ovšem obrovské, v cenách 2020 dosáhly 100 mil. Kč (vč. DPH a příslušenství), pokud by to město chtělo realizovat bez dotace, zadlužilo by se na mnoho let a byly by ohroženy jiné zásadní investice (chodníky, pak Spartak a plovárna), proto město spoléhá na dotace.

Zde budeme sbírat možné dotační tituly, které by teoreticky šly k tomu použít. Máte-li taky něco, sem s tím.

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.