Odvádění odpadních vod do kanalizace něco stojí

Vypouštění odpadní vody do kanalizace stojí u nás kolem 40 Kč/m3. Je to sice obvykle levnější, než si nechávat jímku vyvážet, ale je to určitě dražší, než vypouštět odpadní vody volně do přírody nebo nechávat vsakovat.

Obvyklá měsíční produkce 4 členné domácnosti je kolem 9 m3, z toho asi 1/3 dělá voda na splachování, zbytek je spotřebován hlavně na mytí.

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.