Počátek procesu blahořečení slatiňanské řeholnice Elišky

Eliška Pretschnerová (zemřela v roce 1993) byla pro svůj výjimečný přínos pro rozvoj františkánské spirituality u nás i ve světě a za mimořádné úsilí o uskutečňování reforem po II. vatikánském koncilu v našich zemích.

Eliška Pretschnerová,

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.