Rada města Slatiňany projednala na 51. schůzi

Rada města Slatiňany:

 1. schválila „Vnitřní směrnici k delegování pravomocí“
 2. schválila „Ceník vstupného na plovárnu města Slatiňany na sezonu 2020“
 3. schválila ceník vstupu a pronájmu interaktivního muzea Švýcárna na sezonu
 4. schválila obsah zápisu kroniky města Slatiňany za rok 2018
 5. pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka stanovováním cen při prodeji dřevní hmoty z lesů v majetku města po konzultaci s hajným města nebo s odborným lesním hospodářem ve znění zprávy č. 5/51
 6. stanovila, že při kácení problémových stromů v lesích v majetku města bude dřevní hmota prodána majiteli nemovitosti, který organizuje kácení problémového stromu, za cena 1,-Kč/m3
 7. schválila uzavření Smlouvy o poskytnutí služeb číslo 2020-PT01-CH se společností Perfect systém, s.r.o., na poskytnutí platebního terminálu pro Interaktivní muzeum Švýcárna ve znění zprávy
  1. pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka uzavřením Smlouvy o poskytnutí služeb
 8. rozhodla odložit projednání bodu „Platební terminál plovárna“ na příští zasedání rady města
 9. schválila uzavření Smlouvy č. OSV/20/20403 o poskytnutí účelové dotace v dotačním řízení o sociálních službách s Pardubickým krajem
  1. pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka uzavřením Smlouvy
 10. schválila umístění dvou vodovodních přípojek (v délce cca 46 bm) k přístavbě šicí dílny v ul. T. G. Masaryka ve Slatiňanech do pozemků města Slatiňany, a to do pozemkových parcel č. 155/5 a č. 664/3 v kat. území Slatiňany
  1. schválila zřízení pozemkové služebnosti. Náhrada je za zřízení služebnosti stanovena ve výši 100,- Kč/bm dotčení pozemku + DPH
  2. schválila uzavření smlouvy
 11. rozhodla uzavřít Smlouvu o zajištění administrace veřejné zakázky na Zajištění provozu sběrného dvora především pro objemné a nebezpečné odpady a s tím spojené zajištění zpětného odběru elektrozařízení se společností MSB Legal, v.o.s.
  1. pověřila starostu MVDr. Ivana Jeníka uzavřením Smlouvy
  2. . Cena služby 60 000Kč bez DPH *2
 12. schválila odpisový plán na rok 2020 pro město Slatiňany ve znění zprávy
 13. schválila uzavření dodatku k nájemní smlouvě na byt č. 4, 1 + 1, v domě
  čp. 835 na Starém náměstí ve Slatiňanech, o prodloužení nájmu bytu na dobu určitou od 1.4.2020 do 30.9.2020

  1. pověřila starostu města MVDr. Ivana Jeníka uzavřením dodatku
 14. schválila přijetí dotace ve výši 893.889,00,- Kč od Ministerstva pro místní rozvoj
  1. schválila administraci dotace
 15. schválila směrnici „Pravidla parkování v místech zřízených a vyhrazených
  parkovacích míst“

  1. Došlo ke schválení nové směrnice pro parkování, která umožňuje
   zdarma parkovat na parkovišti pod zámkem, a to zaměstnancům
   městského úřadu (pouze v pracovních hodinách) a návštěvníkům
   MěÚ (viz níže v článku). Dále stanovuje roční paušální cenu parkovacích
   karet pro hřebčín na  parkovišti „V  Kaštance“ (pouze
   všední dny, max 15 parkovacích míst)*2
 16. schválila 4. změnu (úpravu) schváleného rozpočtu města Slatiňany na rok 2020 v příjmové části na 85.095.809,- (dorovnáno financováním příjmů 3.338.900,- Kč) a ve výdajové části 86.894.809,- Kč (dorovnáno financováním výdajů 1.539.900,-)
 17. schválila čerpání rezervního fondu Mateřské školy Slatiňany ve výši 38.998,30 Kč na nákup myčky nádobí od firmy TeS, spol. s r.o. Chotěboř
 18. stanovila otevření plovárny na 22.5. 2020
 19. vzala na vědomí dopis od společnosti Veronica, ekologický institut ohledně akce „Hodina země“ (žádost o zhasnutí veřejného osvětlení).
 20. schválila zahájit přípravu práce na vydání knihy k 50 letům města Slatiňany
 21. schválila zahájení výběrového řízení na dodavatele stavby „Rozšíření kapacity ZŠ Slatiňany“, zahrnující zejména nástavbu budovy a její stavební úpravy, s podmínkou možnosti zrušení výběrového řízení z důvodu neobdržení finančních prostředků z dotace
 22. schválila parametry veřejné zakázky na zajištění provozu sběrného dvora především pro objemné a nebezpečného odpadu a s tím spojené zajištění zpětného odběru elektrozařízení
 23. uložila tajemníkovi MěÚ zjistit cenu čipu od společnosti AVE
  1. schválila umožnění občanům samoinstalaci čipu za předem stanovených podmínek
 24. schválila opětovné vypsání veřejné zakázky na úpravy Schmoranzovy ulice, zahrnující stavbu nového veřejného osvětlení, stavbu nového přechodu pro chodce včetně osvětlení přechodu a stavbu nové hřbitovní brány.
 25. vzala na vědomí informaci o stavu semaforu na ulici T. G. Masaryka
 26. schválila zajištění poptávky na projektovou dokumentaci na nový semafor alespoň u 2 dodavatelů
 27. schválila situační výkres na opravu části chodníku v ul. 5. května a jeho předání projektantovi k dokončení zadávací dokumentace

2 komentáře u „Rada města Slatiňany projednala na 51. schůzi“

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.