Téma: Spalovna odpadu Prachovice

Nejbližší místo pro pálení odpadu je v cementárně Prachovicích. Spalují se zde hlavně průmyslové odpady a zbytky z třídíren plastů. Teplo se využívá k výrobě cementu. Struska z odpadu zůstává v cementu (dává mu namodralou barvu). Spalovna je v provozu od roku 1979.

Nejedná se však o typickou spalovnu odpadů, což je zařízení určené primárně na odstraňování odpadů. Ve spalovně je dodáváno médium podporující hoření, odpadem je popel obsahující vesměs to nejhorší, co spalované odpady obsahovaly, tedy zejména těžké kovy, a který se pak musí stejně skládkovat.

Zatímco v Prachovicích je odpad před vstupem do pece je přepracován na tzv.  alternativní palivo. Z odpadu je tedy vyráběn výrobek, který má svou normu a kde je sledována výhřevnost, velikost zrna paliva a obsah chlóru. Pro výrobu cementu je tedy využíváno spalování odpadů, ze kterého se vyrábí alternativní palivo (náhrada za jiné médium, pro dosažení teploty při pálení slínku).

Další údaje o spalovně (z webu Českého hydrometeorologického ústavu):

Rok uvedení do provozu: 1979
Modernizace spalovny:
Druhy odpadů: odpady (včetně směsí materiálů) z mechanické úpravy odpadu obsahující nebezpečné látky, spalitelný odpad (palivo vyrobené z odpadu), pneumatiky
Kapacita zařízení [t/rok]: 85 000
Odpad spálený v roce 2016 [t/rok]: 88 981
Počet spalovacích linek: 1
Popis spalovací linky: rotační pec na výrobu slínku
Čištění kouřových plynů: elektrostatický čtyřkomorový odlučovač, rukávcový tkaninový filtr
Poznámka: Spoluspalování – emise pocházejí převážně z výroby slínku v rotační peci, pouze malá část ze spoluspalování odpadu.

 

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.