TOP09 – volební program 2010

Program TOP09 pro volby do zastupitelstva města Slatiňany 15. a 16. října 2010

„Potřebujeme činy, ne sliby – víc než si myslíte!“

1. Vyrovnaný rozpočet města

 • zmenšit cca 35 mil. zadlužení města (80% ročního rozpočtu)
 • snížit vysoké výdaje na provoz MěÚ (27% současného rozpočtu!)
 • zmenšit počet členů zastupitelstva pro příští volební období
 • provést a zveřejnit nezávislý audit účelnosti všech úřednických míst na MěÚ
 • na vládní úrovni TOP09 změní rozpočtové určení daní ( = vyšší příjem do rozpočtů malých měst)

2. Zlepšení údržby města včetně místních částí

 • reorganizace údržby města a zvýšení produktivity práce
 • využití lidí konajících veřejně prospěšné práce a nezaměstnaných pro sezónní údržbu
 • zajistit větší počet odpadkových košů, sáčků na psí exkrementy, včasný vývoz kontejnerů na tříděný odpad
 • snižování spotřeby energií (využití programu Zelená úsporám, efektivní osvětlení)
 • kontrola a sankce za znečišťování životního prostředí (zejména čoudící komíny)
 • zvýhodnit občany provádějící zimní údržbu chodníku

3. Otevřená komunikace Město – občan

 • vytvořit nové moderní webové stránky města
 • zcela změnit úroveň informací v Ozvěnách Slatiňan, zejména konkrétně informovat o činnosti zastupitelstva a programu jednání
 • zvolit filozofii na MěÚ: „Jsme služba občanům, kterou si platí.“
 • naší otevřeností zabráníme korupci a klientelismu

4. Doprava

 • zklidnění dopravy na hlavních komunikacích ve Slatiňanech
 • zpomalení pomocí povolených prvků ve spolupráci s Policií ČR a odborem dopravy MěÚ Chrudim
 • osvětlení frekventovaných přechodů pro chodce
 • vlakové spoje Pardubice – Chrudim vypravovat do/ze Slatiňan
 • rozšíření sítě cyklostezek (např. Škrovád – Svídnice, Kočičí hrádek)

5. Rozvoj turismu a propagace města

 • vytvořit sekci webových stránek pro turisty a zde zviditelnit místní podnikatele nejen v cestovním ruchu
 • zřízení nových odpočinkových koutů podél řeky
 • vybudování chybějícího veřejného WC v centru města
 • zlepšit spolupráci se Státním památkovým ústavem, správou zámku a Hřebčínem Kladruby

6. Koncepční rozvoj města a kvalitní územní plán

 • rozšiřování města zásadně podle urbanistických studií, ne jako dosud
 • příprava stavebních pozemků pro další výstavbu
 • zapojení evropských dotací (např. Regionální operační program – rozvoj městských a venkovských oblastí)
 • revize povodňového plánu a úpravy vodohospodářských objektů

7. Transparentní město včetně vztahu k místním částem

 • průhledné zakázky již od samotného záměru
 • vyžadovat pravidelné zprávy od ředitelů příspěvkových organizací o jejich činnosti
 • prezentaci všech příspěvkových organizací na webových stránkách města
 • pro důležitá rozhodnutí posílit prvky přímé demokracie (např. místní referendum, přímá volba starosty)
 • napřímení vztahů Slatiňan a místních částí, zejména spravedlivé rozdělování prostředků

8. Kultura, sport a školství ve městě

 • reorganizace grantového systému Města
 • zvýšení počtu kulturních akcí ve spolupráci s informačním centrem a jejich propagace
 • podpora volnočasových aktivit (dětských, zájmových a sportovních organizací)
 • podporovat vznik organizace „Sportoviště města Slatiňan“
 • zkvalitníme provoz plovárny (otevřeme včas, rozšíření služeb)
 • dovybavit zahradu mateřské školy

9. Podpora mladých rodin a seniorů

 • vybudování a údržba dětských hřišť např. Škrovád, Trpišov, Kunčí
 • spravedlivé přidělování městských bytů a zabránění jejich zneužití (např. další pronajímání)
 • reorganizace služeb v pečovatelském domě např. zřízení denního stacionáře„Ukážeme, že to dokážeme“

Odkaz: Program TOP09 pro volby do zastupitelstva města Slatiňany 15. a 16. října 2010 do schránek

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.