Ve školce staví novou prolézačku

Ve školce přibude lanová pyramida od firmy TR Antoš1 (která sídlí v zábavním parku Mirákulum). Od stejné firmy byly instalovány prvky v Trpišově2.

Rada města schválila čerpání investičního fondu MŠ ve výši 91 950 Kč na pořízení herního prvku na zahradu. Částka je zcela tvořena peněžními dary.3

Na herní prvek získala školka peníze formou peněžních darů, které jsou tvořeny sběrem hliníku, sponzorskými dary a výtěžky z jarmarků. Na realizaci prvku se aktuálně pracuje.1

  1. Eva Tomišková, ředitelka, 31/5/2022; emailem[][]
  2. Hurá do Trpišova za Trojspřežím a Horolezcem. – slatinak.cz[]
  3. Rada města Slatiňany projednala na 128. schůzi – slatinak.cz[]

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.