Téma: Zámek Slatiňany

Romantický zámek je významnou veřejnou kulturní památkou ve Slatiňanech. V zámku je známe hipologické (koňské) muzeum. Zámek je umístěn v pěkném a veřejně přístupném parku. Tímto se stává oblíbeným cílem návštěvníků i občanů.

Státní zámek Slatiňany je národní kulturní památkou a je spravován Národním památkovým ústavem.

Pokračovat ve čteníTéma: Zámek Slatiňany”

Téma: Vitrína v parku před školou

Vprostřed parku před školou stojí jakási vitrína. Kolem roku 2010 v ní byl ještě barometr a teploměr, ale ten pak zmizel. Nějakou dobu byla prázdná, teď je v ní nějaké povídání o architektu Schmoranzovi.

Tato stanice byla postavena a vybavena přístroji v letech 1958–1959 nákladem rodičovského sdružení při tehdejší osmileté střední škole dle projektu slatiňanského stavitele Gustava Schmoranze (1896–1967).*1

V článku v Ozvěnách z dubna 1991, popisujícím parčík před školou, nazvaném po spisovateli J.

Pokračovat ve čteníTéma: Vitrína v parku před školou”

Téma: Vrchlického ulice

Ulice Vrchlického vede po levém břehu Chrudimky křižovatky u silničního mostu ke Kabeláčovu Mlýnu, kde se mění v ulici Podskála. Ulice je slepá, pro auta má jediný přístup od mostu, pro pěší ještě přes lávku ze Starého Náměstí a dále chodníkem od zámku.

Pokračovat ve čteníTéma: Vrchlického ulice”

Téma: Jez u elektrárny

Jez u elektrárny, původně dřevěný, po povodni zničený, nyní betonový.

Ve vzdálenosti asi deset metrů od splavu byla kameny ohraničená část řečiště nazývaná „Vanička“ s hloubkou až metr a půl. Ta byla obnovena v roce 2018 (správou povodí Labe po dohodě s městem)

Když byl splav pokryt ledovými krami v letech po roce 1950 slatiňanský otužilec Karel Bureš zde předváděl svá vystoupení za značné pozornosti veřejnosti.

Kopec na Podskále nazývaný „Výmol“ byl využíván k sáňkování. 

Pokračovat ve čteníTéma: Jez u elektrárny”

Téma: ulice Podskála

Ulice s názvem Podskála vede po levém břehu Chrudimky od Kabeláčova Mlýna podle náhonu k elektrárně a dále až k poli pod třešňovkou. Ulice je slepá, pro auta má jediný přístup z ulice Vrchlického, pro pěší ještě přes lávku od Spartaku a průchodem ve Výmolu.

Pokračovat ve čteníTéma: ulice Podskála”