Téma: Zámek Slatiňany

Romantický zámek je významnou veřejnou kulturní památkou ve Slatiňanech. V zámku je známe hipologické (koňské) muzeum. Zámek je umístěn v pěkném a veřejně přístupném parku. Tímto se stává oblíbeným cílem návštěvníků i občanů.

Státní zámek Slatiňany je národní kulturní památkou a je spravován Národním památkovým ústavem.

Pokračovat ve čteníTéma: Zámek Slatiňany”

Téma: Vrchlického ulice

Ulice Vrchlického vede po levém břehu Chrudimky křižovatky u silničního mostu ke Kabeláčovu Mlýnu, kde se mění v ulici Podskála. Ulice je slepá, pro auta má jediný přístup od mostu, pro pěší ještě přes lávku ze Starého Náměstí a dále chodníkem od zámku.

Pokračovat ve čteníTéma: Vrchlického ulice”

Téma: Jez u elektrárny

Jez u elektrárny, původně dřevěný, po povodni zničený, nyní betonový.

Ve vzdálenosti asi deset metrů od splavu byla kameny ohraničená část řečiště nazývaná „Vanička“ s hloubkou až metr a půl. Ta byla obnovena v roce 2018 (správou povodí Labe po dohodě s městem)

Když byl splav pokryt ledovými krami v letech po roce 1950 slatiňanský otužilec Karel Bureš zde předváděl svá vystoupení za značné pozornosti veřejnosti.

Kopec na Podskále nazývaný „Výmol“ byl využíván k sáňkování. 

Pokračovat ve čteníTéma: Jez u elektrárny”

Téma: ulice Podskála

Ulice s názvem Podskála vede po levém břehu Chrudimky od Kabeláčova Mlýna podle náhonu k elektrárně a dále až k poli pod třešňovkou. Ulice je slepá, pro auta má jediný přístup z ulice Vrchlického, pro pěší ještě přes lávku od Spartaku a průchodem ve Výmolu.

Pokračovat ve čteníTéma: ulice Podskála”

Téma: Vodní elektrárna pod Výmolem

Malá vodní elektrárna vznikla v 90. letech u jezu, který už v předminulém století zadržoval vodu pro náhon ke Kabeláčovu mlýnu a k zámeckému rybníku.

Elektrárnu vybudoval pan Hodic, ale s neustále se snižujícím průtokem řeky vlivem snižujích se srážek klesala její výtěžnost a přestávala být rentabilní. Poté ji odkoupil pan Kremla a zrekonstruoval – prohloubil výpust a zrekonstruoval turbínu. Aktuálně je maximální výkon turbíny 50 kW, při průtoku kolem 2 m3/s dává kolem 20 kW,

Pokračovat ve čteníTéma: Vodní elektrárna pod Výmolem”