Téma: Škrovádské pískovcové skály

Pískovcové skály ve Škrovádě byly odhaleny tokem Chrudimky a do svislých kolmých stěn opracovány při těžbě pískovce v 18 a 19. století.

Dnes jsou oblíbeným cílem horolezců, cyklistů, turistů, ale i procházek místních.

Český horolezecký svaz na svém webu uvádí: V průvodcích opomíjená, ale zajímavá oblast. Pevný pískovec se spoustou cest v bývalém lomu je ideálem na bouldrování i lezení s lanem. Škrovád je spíše stěnové lezení, občas s převískem.

Pokračovat ve čteníTéma: Škrovádské pískovcové skály”

Téma: Škrovád – místní část

Škrovád (místní část Slatiňan) je poprvé zmiňován v roce 1417 za vladyků ze Škrovádu, už v roce 1440 se jmenoval „Škrowad“. V roce 1548 připadl ke slatiňanské tvrzi. Od 18. do poloviny 20. století se v obci a blízkém okolí těžil v řadě lomů kvalitní pískovec na stavby a sochy, z něhož je i socha svatého Jana Nepomuckého uprostřed obce. Těžba pískovce patřila k největším ve východních Čechách a pískovec ze Škrovádu nalezneme v různých stavbách,

Pokračovat ve čteníTéma: Škrovád – místní část”

Téma: Škrovádské pískovcové lomy

Kameníci a kamenictví jsou spojeny s novověkou historií Škrovádu. Kvalita kamene bývala různá, nejlepší kámen používali sochaři, další se používal ke zdění a z odpadového materiálu se dělaly například sloupky k oplocení. Ze škrovádského kamene se vyráběly i mlýnské a brusné kameny, které se vozily až do Rakous. V této době zde měl svoji dílnu malíř a sochař Jan Kokeš, mimo jiné tvůrce nedávno zrestaurované Chrudimské opony.

V roce 1746 pozval kníže Auersperg Rudolfa a Kateřinu Zábranských z kamenické hutě v České lípě do Škrovádu a pronajal jim část pravého břehu Chrudimky.

Pokračovat ve čteníTéma: Škrovádské pískovcové lomy”

Návrh: Vybudování osvětlení v ulicích za benzínkou

Ulice nové zástavby za benzínkou ve Škrovádě nemají dosud veřejné osvětlení. Ulice totiž není dosud zkolaudovaná, není ani v majetku města a pro osvětlení není vybudována kabeláž.

Naopak na pěším průchodu ke Škrovádské ulici za benzínkou je příprava pro dvě lampy i s kabely, ale ty tu dosud nejsou osazeny.

Pokračovat ve čteníNávrh: Vybudování osvětlení v ulicích za benzínkou”

Město instalovalo první čtyři lavičky do Olšiny

Město instalovalo v Olšině nové lavičky. Jedná se o akci navrženou Okrašlovacím spolkem, předloženou městu prostřednictvím zastupitelů Sedmy a schválenou v rozpočtu v rámci akcí na rok 2019.

V jednání je ještě nějaký hrací prvek pro děti a možná ještě další 2 lavičky.

V pozadí obrázku je dosloužilá lavička Okrašlovacího spolku.

Údržba města podle svého vedoucího už neplánuje instalovat další lavičky. Ale až bude ke skácení vhodný akát,

Pokračovat ve čtení “Město instalovalo první čtyři lavičky do Olšiny”