Téma: Historie Švýcárny

Historie

Švýcárna vznikla jako salaš v polovině 19. století přestavbou myslivny nedaleko původní hájenky jižně od zámeckého parku. Myslivna postavená po roce 1839 měla sloužit pro občasný pobyt panstva v přírodním prostředí. Švýcárna se stala jedním z romantických prvků doplňujících auerspergské sídlo ve Slatiňanech za Vincence Karla Auersperga, inspirovaného jeho cestou do Anglie v roce 1837.

Rekonstrukce Švýcárny stála přes 30 milionů Kč, většina byla z dotace, při které kraj největším městům nabídl 30 milionů na rozvoj –

Pokračovat ve čteníTéma: Historie Švýcárny“

Téma: Sirény a tísňové informování obyvatelstva

Jednotný systém varování a vyrozumění je v ČR budován od roku 1991 pro včasné a plošné informování obyvatel o hrozícím nebo vzniklém nebezpečí (živelní pohroma, závažná havárie, teroristický útok apod.).

Pokračovat ve čteníTéma: Sirény a tísňové informování obyvatelstva“

Téma: Bytovky na Starém náměstí

Č.p. 822, 823, 824, 825, 832, 833, 834, 835

Město Slatiňany v minulosti vybudovalo 60 bytových jednotek ve Slatiňanech na Starém náměstí. I. etapa byla dostavěna v roce 2002 a do užívání tak mohlo být předáno 30 bytů. II. etapa se dokončila v roce 2004 a mohlo se stěhovat dalších 30 nájemců. Seznam žadatelů byl v té době velmi početný, Rada města rozhodovala o přidělení bytů dle tehdejší bytové situace budoucích nájemců. Všichni nájemci při předání bytu podepsali nájemní smlouvy a souhlasili s podmínkami v nich uvedenými.*

*

Bytovky byly postaveny městem kolem roku 2000 *

V roce 2020 se připravuje u prvních třiceti bytů prohlášení vlastníka*

 

Pokračovat ve čteníTéma: Bytovky na Starém náměstí“

Téma: Adventní čtvrtky na Švýcárně

Muzeum Švýcárna Vás v předvánočním čase zve na již tradiční „Adventní čtvrtky“, a to 28. 11., 5. 12., 12. 12., 19. 12. 2019 od 8.00 do 15.00 hodin. Připravíme pro vás vánočně vyzdobené muzeum spojené s prodejní výstavou včelích produktů ve vánočním kabátku – med, malované medové perníčky, vánoční svíčky ze včelího vosku a mnoho dalšího.

Dětičky můžou využít naše tvořivé vánoční dílničky jako je zdobení
perníčků, výroba svíček ze včelích plástů,

Pokračovat ve čteníTéma: Adventní čtvrtky na Švýcárně“

Téma: Komise pro rozvoj Švýcárny

Rada města Slatiňany na 34. schůzi stanovila komisi pro posouzení „Záměrů rozvoje Interaktivního muzeaŠvýcárna“ ve složení: Milan Chalupník, Josef Prokš, Hana Hanušová a Marie Málková.

Jednání komise jsou neveřejná. Členové za účast v komisi nepobírají žádnou odměnu.

Provoz Švýcárny byl dosud plně podřízen podmínkám vycházejícím z poskytnuté dotace, mj. nemohly být po určitou dobu nabízeny výdělečné činnosti a aktivity a některé aktivity a činnosti. Toto období již skončilo a město nyní může Švýcárnu využívat dle zájmu návštěvníků a potřeb města,

Pokračovat ve čteníTéma: Komise pro rozvoj Švýcárny“

Téma: Financování školní jídelny

Školní jídelna je městské zařízení a proto do ní město musí investovat. Nicméně u státních a městských organizací není z principu zaručena efektivnost a hospodárnost provozu jako u soukromých a tak není od věci to občas sledovat.

Roční obrat školní jídelny je kolem 7,5 mil. Kč (z toho 5 mil. školní obědy, 2,5 mil. zbytek)*.

vč. DPH

Pokračovat ve čteníTéma: Financování školní jídelny“