Téma: Černé skládky

Zde je možno evidovat skládky odpadu a zbylého stavebního materiálu, suti a dalších nevzhledností, pokud z nějakého důvodu nebude možno použít interaktivní mapu zmapujto.cz.

Za černé skládky odpovídá majitel pozemku a obec má právo skládku odstranit i bez něj. Nový zákon o odpadech výslovně reguluje problematiku tzv. černých skládek. Předně se zdůrazňuje povinnost vlastníka odpadu předat nezákonně soustředěný odpad do zařízení pro nakládání s odpady. Vlastník pozemku, na němž se objeví tzv. černá skládka, má v okamžiku, kdy se o existenci černé skládky dozví, povinnost o tomto informovat obecní úřad. Není-li znám vlastník odpadu, obecní úřad vyzve vlastníka pozemku, na kterém se odpad nadchází, k jeho odklizení. Pokud vlastník pozemku odpad neodklidí, ač k tomu byl vyzván, obecní úřad má nově prostředky ke zjednání nápravy (mj. i oprávnění vstoupit na dotčený pozemek a odklidit tento odpad).
Tyto pravidla se vztahují na všechny černé skládky, a to bez ohledu na jejich velikost (neboť dle zákonodárce „i malé množství nebezpečných odpadů může výrazně ohrozit životní prostředí“).
1

 

Skládky nové

(zatím nic)

Skládky řešené

Skládky zlikvidované

Skládka za kontejnery ve Škrovádě u lesa

Skládka stavebního materiálu u řadovek u cukrovaru

Odpadky u kontejnerů

Odpadky u kontejnerů na tříděný odpad jsou také striktně vzato považovány za černou skládku. Mají však různé příčiny a některé jsou i pochopitelné a jsou hodny i pozornosti města. Tím nemyslím případ, kdy

 1. občané odkládají u kontejnerů odpad, který tam nepatří, protože se jim nechce jet do sběrného dvora – např. viz výše.
 2. odpad je tak velký, že se do kontejneru nevejde – veliká skleněná lahev, anebo pytel s plasty které neprojdou otvorem.
  1. odvézt je do sběrného dvora není řešení, protože tam plasty téměř netřídí, ale vozí na skládku jako objemný odpad;
  2. tímto se zabývá NÁVRH: plasty – velkoobjemové
 3. odpadky před kontejnery u Géčka

  kontejnery jsou plné a odpad se do nich nevejde a občanu se nechce skladovat odpad doma anebo objíždět hnízda, jestli někde náhodou ještě není volno

  1. toto může být někdy způsobeno tím, že občané nedostatečně zmačkávají láhve
  2. pokud se stává častěji, jet třeba na městě požádat o přidání nádoby do hnízda (kde to lze)
  3. využívat svoz od domu
 1. epravo.cz – Nový zákon o odpadech: Přehled 10 vybraných změn  26.2.2021[]

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.