Téma: Černé skládky

Zde je možno evidovat skládky odpadu a zbylého stavebního materiálu, suti a dalších nevzhledností, pokud z nějakého důvodu nebude možno použít interaktivní mapu zmapujto.cz.

Za černé skládky odpovídá majitel pozemku a obec má právo skládku odstranit i bez něj. Nový zákon o odpadech výslovně reguluje problematiku tzv. černých skládek. Předně se zdůrazňuje povinnost vlastníka odpadu předat nezákonně soustředěný odpad do zařízení pro nakládání s odpady. Vlastník pozemku, na němž se objeví tzv. černá skládka, má v okamžiku, kdy se o existenci černé skládky dozví, povinnost o tomto informovat obecní úřad. Není-li znám vlastník odpadu, obecní úřad vyzve vlastníka pozemku, na kterém se odpad nadchází, k jeho odklizení. Pokud vlastník pozemku odpad neodklidí, ač k tomu byl vyzván, obecní úřad má nově prostředky ke zjednání nápravy (mj. i oprávnění vstoupit na dotčený pozemek a odklidit tento odpad).
Tyto pravidla se vztahují na všechny černé skládky, a to bez ohledu na jejich velikost (neboť dle zákonodárce „i malé množství nebezpečných odpadů může výrazně ohrozit životní prostředí“).
1

  1. epravo.cz – Nový zákon o odpadech: Přehled 10 vybraných změn  26.2.2021[]

Jeden komentář u “Téma: Černé skládky”

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.