Téma: Kaplička v Trpišově

Historie

Od r. 1842 stával na místě, kde je dnes kaple, dubový kříž ohraničený nízkým dřevěným plůtkem. V r. 1873 byla vedle tohoto kříže postavena zvonička krytá šindelovou budkou. Do této zvoničky byl nákladem obce pořízen nový zvon, který zhotovil pan Karel Paul, zvonař z Hradce Králové. Kniha farního úřadu v Práčově uvádí, že na prosbu občanů Trpišova darovala kněžna Vilemína z Auerspergu k zavešení zvonu „dub znamenitý“. Tento zvon byl posvěcen dne 24. 8. 1873 na svátek sv. Bartoloměje na jméno sv. Rocha.1

Dne 13. května 1900 představenstvo obce (Josef Hoffman, Jan Vaško, František Vašák, Josef Černoch, Josef Řežáč, František Tomiška, Vojtěch Doležal) rozhodlo na základě předchozí veřejné schůze obyvatel obce, kteří projevili přání po jejím důstojnějším středu, na místě kříže a zvoničky postavit kapli podle návrhu pana Antonína Tesaře, zednického mistra ze Slatiňan (později stavitel-majitel stavební firmy a také slatiňanský starosta). Se stavbou bylo ihned započato, zbudována byla nákladem obce a ze sbírek občanů – nápis
nad vchodem do kapličky uvádí „Vystavěno L. P. 1900 nákladem obce Trpišova a dobrodinců“. Celkový náklad zbudování kaple byl 1 096, K 99 h, z toho částka 443 K a 66 h pocházela od dárců. Zvon ze zrušené zvoničky
byl do nově postavené kaple přenesen. V té době se ještě ve vesnicích běžně zvonilo poledne, klekání a odlišným způsobem také při úmrtí obyvatele obce.2

Zvon pořízený v r. 1873 byl v r. 1900 ze zvoničky přenesen a zavěšen do nově postavené kapličky, která byla 8. září 1900 vysvěcena práčovským duchovním správcem Václavem Pilnáčkem ku poctě Nanebevzetí Panny Marie. Je tedy kaplí Nanebevzetí Panny Marie. Po tomto nejznámějším mariánském svátku, který je 15. srpna, je v Trpišově posvícení.1

Autorem projektu kaple byl slatiňanský stavitel Antonín Tesař (byl později starostou Slatiňan a byl také otcem spisovatelky Marie Kyzlinkové).1

Postavení kaple přispěl také tehdejší Trpišovský starosta Josef Hoffman.3

Dne 4. května 1918 byly zrekvírovány pro válečné účely ze zvoniček ve Svídnici a Výsoníně zvony. V noci na 4. května, tedy před rekvizicí zvonu z trpišovské kaple, se zvon z vížky „ztratil“, pro vojenské účely zabrán nebyl.

Deska šesti trpišovských obětí I. světové války byla u vchodu do kaple odhalena dne 13. 6. 1937.

Nový zvon do kapličky – tzv. klekáníček, byl pořízen r. 1930 nákladem obce a ze sbírky mezi občany (starostou obce byl Augustin Tomiško). Posvěcen byl dne 15. 6. 1930 na svátek Nejsvětější Trojice dlouholetým práčovským farářem Antonínem Zikešem.1

kaplička v Trpišově v roce 2011
  1. Ozvěny 8/2019 – Hana Mikanová: Posvěcení nového zvonu na kapli Nanebevzetí Panny Marie v Trpišově[][][][]
  2. Ozvěny 2016/3 – Hana Mikanová – Kaple Nanebevzetí Panny Marie v Trpišově[]
  3. Ozvěny 2018-02  Hana Mikanová – Malé trpišovské zastavení[]

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.