Téma: Kaplička v Trpišově

Historie *1

Od r. 1842 stával na místě, kde je dnes kaple, dubový kříž ohraničený nízkým dřevěným plůtkem. V r. 1873 byla vedle tohoto kříže postavena zvonička krytá šindelovou budkou. Do této zvoničky byl nákladem obce pořízen nový zvon, který zhotovil pan Karel Paul, zvonař z Hradce Králové. Kniha farního úřadu v Práčově uvádí, že na prosbu občanů Trpišova darovala kněžna Vilemína z Auerspergu k zavešení zvonu „dub znamenitý“. Tento zvon byl posvěcen dne 24. 8. 1873 na svátek sv. Bartoloměje na jméno sv. Rocha.

Zvon pořízený v r. 1873 byl v r. 1900 ze zvoničky přenesen a zavěšen do nově postavené kapličky, která byla 8. září 1900 vysvěcena práčovským duchovním správcem Václavem Pilnáčkem ku poctě Nanebevzetí Panny Marie. Je tedy kaplí Nanebevzetí Panny Marie. Po tomto nejznámějším mariánském svátku, který je 15. srpna, je v Trpišově posvícení.

Autorem projektu kaple byl slatiňanský stavitel Antonín Tesař (byl později starostou Slatiňan a byl také otcem spisovatelky Marie Kyzlinkové).

Dne 4. května l918 byly zrekvírovány pro válečné účely ze zvoniček ve Svídnici a Výsoníně zvony. V noci na 4. května, tedy před rekvizicí zvonu z trpišovské kaple, se zvon z vížky „ztratil“, pro vojenské účely zabrán nebyl.

Deska šesti trpišovských obětí I. světové války byla u vchodu do kaple odhalena dne 13. 6. 1937.

Nový zvon do kapličky – tzv. klekáníček, byl pořízen r. 1930 nákladem obce a ze sbírky mezi občany (starostou obce byl Augustin Tomiško). Posvěcen byl dne 15. 6. 1930 na svátek Nejsvětější Trojice dlouholetým práčovským farářem Antonínem Zikešem.

kaplička v Trpišově v roce 2011

Téma

Odkaz: *1 Ozvěny 8/2019 – Hana Mikanová: Posvěcení nového zvonu na kapli Nanebevzetí Panny Marie v Trpišově

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.