Politici by měli být zodpovědní za chybná rozhodnutí

Chybovat je lidské. Všichni děláme chyby. Ale měli bychom je přiznat a snažit se jim příště předcházet. Chybami totiž neubližujeme jen sobě, ale (častěji) i druhým. Politici jsou lidé a tak by také měli být zodpovědní za chybná rozhodnutí. Chyba nezmizí tím, že ji zapřu nebo o ni nemluvím. Okolí ji vidí. Přiznat chybu není slabost, naopak, spíš slaboši chyby tutlají.

Pokud je tedy nějaké minulé rozhodnutí vyhodnoceno jako chybné, měla by následovat omluva tehdejší nomenklatury a hledání cest k nápravě

Nejde o nic méně, než o občany, kteří na důsledky takových rozhodnutí pak každodenně narážejí. Argument, že to bude něco stát, je v tomto případě dost chabý, protože práce pro dobro občanů vždy něco stojí. Ale od toho má město rozpočet, aby to mělo z čeho platit. Samozřejmě pokud daní politici budou ochotni přispět finančně či jinak, třeba aspoň symbolicky, na nápravu těchto chybným opatření, tím lépe.

Napsat komentář

U komentářů prosím uvádějte celé své jméno.